• tisdag , 21 augusti 2018
Thermotech MultiLevel – Ett koncept för vattenburen golvvärme i ett flervåningshus

Thermotech MultiLevel – Ett koncept för vattenburen golvvärme i ett flervåningshus

Thermotech MultiLevel™ – Energismart på flera plan!

Det vanligaste sättet att tillföra värmervåningshus är via vattenburna radiatorer med individuella termostater. Systemet är mer eller mindre standard idag, men varför inte använda vattenburen golvvärme flervåningshus? Denna fråga ställde vi oss för ett antal år sedan och har därefter, tillsammans med forskare och andra externa parter, noggrannt undersökt möjligheterna att tillföra värme via vattenburen golv- och takvärme i samtliga våningsplan i ervåningshus.

Idag har vi era lyckade referensprojekt som visar på mycket goda resultat i fråga om boendekom-fort och energianvändning. Det första stod klart redan 2010.

Vårt koncept MultiLevel™ innebär att golvvärmerör gjuts in i varje bjälklag. Genom att tillföra värme via både golv och tak kan temperaturen på värmebäraren hållas mycket låg. Tack vare den extremt låga drifttemperaturen, oisolerade bjälklag där värme tillförs från stora ytor samt frånvaro av individuell rumsreglering, får man ett så kallat självreglerande uppvärmningssystem.

Framledningstemperaturen för hela byggnaden styrs av utomhustemperaturen. Till-skott av såväl värme som kyla, t.ex. vid solinstrålning eller vädring, regleras automatiskt av systemet. Man kan säga att systemet är sin egen termostat och det kan kyla ett rum samtidigt som det värmer ett annat.Under sommarmånaderna kan systemet användas för att kyla byggnaden enligt samma princip.  Det ger ett mycket jämnt inomhusklimat och en hög boendekomfort året runt.

Många fördelar för fastighetsägeren

Förutom ett jämnt, behagligt inomhusklimat och nöjda hyresgäster, ger ett uppvärmningssystem med MultiLevel™ tekniken ettertal fördelar.

Lägre energiförbrukning

MultiLevel™ bygger på en rad olika lösningar vilka tillsam-mans leder till att energianvändningen i fastigheterna hamnar nära kraven för passivhus, alltså mellan 25 och 29 kWh/m2 Atemp beroende på klimatzon. Värmesystemets extremt låga temperatur ger mycket goda driftförutsättningar för både värmepump och solvärme.

Lägre byggkostnader

En stor del av installationerna kan göras färdiga innan in-gjutning, vilket innebär att det behövs färre håltagningar. De ingjutna golvvärmeslingorna ger möjlighet till jämnare och snabbare uttorkning än vid konventionella byggen. Det spar byggtid och ger ett bättre arbetsklimat. Det inte behövs ingen individuell reglering till varje lägenhet, vilket ger en enklare installation och en besparing i material.

Mindre underhåll

Behovet av underhållsarbete och service till de boende minskar eftersom lägenheterna inte behöver någon individuell reglerutrustning och systemet är självreglerade.Läs mer om MultiLevel™ och våra referensprojekt på vår hemsida: thermotech.se/multilevel

Eller kontakta oss så berättar vi mer: Erik PerssonUtvecklingsingenjör, Thermotech Scandinvia AB
Tel: 090-699 20 14
E-mail: erik.persson@thermotech.se

Relaterade artiklar

Thermotech
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.