• måndag , 25 september 2023

Om Swerock

Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår betong, grus- och bergmaterial, transporter och entreprenadmaskiner samt miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening. Gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar helhetslösningar som gör ditt projekt lite enklare. Med egen försörjning av slagg och hög tillgänglighet gör vi det också enkelt för dig att välja rätt material ur ett hållbarhetsperspektiv. ECO-Betong uppnår Svensk Betongs krav på klimatförbättrad betong. Beroende på användningsområde kan det minska utsläppen med upp till 50 procent. ECO-Betong ger även många tekniska fördelar, som ökad beständighet och sulfatresistens.

Swerock