• fredag , 7 oktober 2022


Klimatförbättrad betong en självklar del i hållbart byggande

Klimatförbättrad betong en självklar del i hållbart byggande

ANNONS

Annons

Betong är ett fantastiskt material som har byggt vårt moderna samhälle. Nu vet vi att det har haft ett pris i form av hög klimatpåverkan. Det måste lösas för att betongen ska vara relevant i ett hållbart byggande. Därför satsar Swerock på klimatförbättrad betong. I företagets ECO-Betong ersätts en del av cementen med slagg, en biprodukt från stålindustrin. Beroende på användningsområde kan det minska betongens klimatpåverkan med upp till 50 procent.

Klimatförbättrad betong finns redan nu

Mer än 90 % av betongens klimatpåverkan kommer från framställningen av cement. Därför satsar Swerock på att hitta alternativ. Företaget har investerat i en egen fabrik där masugnsslagg, en biprodukt från stålindustrin, förädlas till ett bindemedel som används i företagets klimatförbättrade ECO-Betong. Hur mycket slagg som kan blandas i beror på var betongen ska användas, men klimatpåverkan kan upp till halveras. Dessutom blir det en cirkulär lösning som minskar uttaget av jungfrulig kalksten. Karin Bergkvist är hållbarhetsstrateg på Swerock:

– Med ECO-Betong vill vi ta vårt ansvar för att minska betongens negativa påverkan, samtidigt som vi fortsätter att nyttja dess fördelar ur ett livscykelperspektiv. Energianvändningen i byggnader minskar tack vare betongens termiska egenskaper. Betong är underhållsfri och står emot fukt och brand. Dessutom tar den upp koldioxid under hela livslängden.

Tekniska fördelar med välbeprövad slaggbetong

Slaggen ger också många tekniska fördelar, som högre beständighet och längre livslängd. Betongen blir tätare och mer motståndskraftig mot skadliga ämnen. Det ger minskad sprickbildning och snabbare uttorkning. Tekniken är välbeprövad och används runt om i Europa, i Kina och på många platser i USA. Slagg användes när Paris metro byggdes i början av 1900-talet, och mer nyligen i One World Trade Center i New York. I Norge används upp till 60 % inblandning i hamnkonstruktioner.

– I många av våra projekt har de tekniska fördelarna varit drivande i kundens val av slaggbetong, berättar Karin. Det bekräftar att klimatbesparingen inte sker på bekostnad av kvalitet eller funktion, som trots allt är vad våra kunder köper. Det är verklig hållbarhet!

Krävs tidig samverkan och flexibla regelverk

Hållbart byggande uppnås när alla steg i processen optimeras genom tidig samverkan. För betong handlar det bl a om att säkerställa en resurseffektiv konstruktion som minimerar materialåtgången, rätt betongkvalitet på rätt plats, klimatförbättrade recept och effektiv produktion. Det krävs också att regelverk och marknad öppnas upp för nya hållbara produkter, som ECO-Betong.

– När fler efterfrågar klimatförbättrad betong tvingas vi att öka takten i vår omställning. Samtidigt måste förutsättningar skapas genom en anpassning av dagens regelverk. Klimatförbättrad betong finns redan idag. Nu måste den implementeras på bred front, så att vi kan fokusera på att utveckla nästa tekniksteg, avslutar Karin.

Swerock