Om Svensk Byggplåt

Svensk Byggplåt är en branschorganisation som aktivt arbetar för att stärka och lyfta fram plåtens unika fördelar som byggnadsmaterial. Vi arbetar för att fler ska upptäcka byggplåtens möjligheter och fördelar samt att den allmänna synen på byggplåt ska uppdateras. Vi vill göra byggplåten till en given beståndsdel i det framtida samhällsbyggandet.

Svensk Byggplåt riktar sig till arkitekter, fastighetsägare, BRF:er och förvaltare, projekt- och byggledningskonsulter, privata hustillverkare och villaägare samt till plåtslagare och plåtkonsulter.
Svensk Byggplåt representeras av i stort sett alla Sveriges ledande leverantörer inom byggplåt samt Plåt & Ventföretagen, bransch- och arbetsgivarförbundet för företag inom byggplåt som har 950 plåtslageriföretag som medlemmar.

Svensk Byggplåt har beslutat att lägga alla resurser på att utveckla branschens hållbarhetsarbete. Detta startas genom den nystartade hållbarhetskampanjen ”Extra lång hållbarhet – 100 år, 100% och 100 sätt!” som syftar till att synliggöra byggplåtens miljöfördelar och ta ut riktningen för branschens fortsatta hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsförklaringen innebär bland annat att medlemmarna i Svensk Byggplåt:

  • Ska öka kunskapen hos slutkund om hur byggplåtens livslängd kan förlängas ytterligare genom att vara korrekt utförd och ges rätt underhåll.
  • Ska förtydliga processer och rutiner kring återvinning.
  • Ska arbeta för att få fram nya metoder och projekt som ökar andelen återbrukad byggplåt och minskar mängden spill.

Under hösten kommer kampanjen sprida kunskap och initiera flertalet projekt med perspektiven 100 år, 100% och 100 sätt!

Comments are closed.

Svensk Byggplåt