• onsdag , 17 augusti 2022

Om Smarta Städer

Sveriges nya mötesplats för morgondagens uppkopplade stad och hållbart byggande!

Smarta städer är den första branschöverskridande mötesplatsen som tar ett grepp på framtidens utmaningar i staden och samhället- med människan i fokus. Mötesplatsen är består av en fördjupande konferens med senaste rönen, ny kunskap och verktyg att använda i praktiken, en affärsinriktad utställning med ledande och nya leverantörer inom olika branscher, organisationer och myndigheter samt av den tidigare mässan Ekobygg som nu blir en del av utställningen och scenprogrammet på Smarta städer.

Smarta Städer