• tisdag , 25 juni 2024


Samlastning förbättrar trafiksituationen och miljön i Stockholm

Samlastning förbättrar trafiksituationen och miljön i Stockholm

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Mängder av fordon passerar genom Stockholm varje dag och trafiken är stadens enskilt största miljöproblem. En del i lösningen är smart logistik för byggarbetsplatser i staden vilket enligt företaget Servistik kan minska trafiken med upp till 82 procent.

Hela 42 procent av växthusgasutsläppen i Stockholm kommer från transporter. Förbifart Stockholm ska minska genomfartstrafiken i huvudstaden, men då återstår fortfarande de fordon som inte bara ska förbi utan in i själva stadskärnan. Ofta handlar det om e-handelsleveranser eller materialtransporter till stadens byggarbetsplatser.

– Många pendlare väljer redan tunnelbana eller tåg, men godstrafiken måste fortfarande tas in på väg. Där vill vi försöka bidra genom att minska antalet godstransporter. Vår lösning gällande bygglogistik har styrt bort över 40 000 lastbilar från innerstaden sedan 2014, berättar Michael Utterström, marknadsansvarig på Servistik.

Samlastar för miljön

Michael Utterström, Marknadschef. Foto: Servistik

Servistik har hand om logistiken för bland annat Urban Escape som är det största stadsutvecklingsprojektet i Stockholm innerstad på flera decennier. Projektet inkluderar fem hus, fyra gator, två torg och en galleria vilket kräver mycket material och därmed transporter.

– Det är en strid ström som ska in varje dag, men vi har en skräddarsydd plan för logistiken. Vi har ett bygglogistikcenter i Sätra där vi samlastar material som vi levererar just-in-time till aktuell byggarbetsplats och har plockat bort fyra av fem lastbilar på det viset, säger Michael.

Samlastningen sker till Servistiks egna, miljöanpassade fordon för att minimera emissionen från transporterna. Tillsammans med den minskade mängden transporter beräknar man att detta inneburit i genomsnitt 220 ton mindre koldioxidutsläpp per år i jämförelse med andra lösningar.

– Med färre fordon på gatorna minskar vi också risken för incidenter och olyckor. Det ger oss en tryggare och säkrare stadsmiljö att vistas i samtidigt som bullernivåerna går ner. Allt ökar trivseln och välbefinnandet för oss människor i staden, säger Michael.

Sparar pengar

Samlastning är dock inte enbart en vinst för miljön och omgivningen då det även kan innebära besparingar på mer än 25 procent att kapa den sista milen från transporterna. Dessutom beräknas just-in-time leveranser kunna minska mängden skadat och försvunnet material på byggarbetsplatser med 8 procent.

Servistik kalkylerar också att hantverkarna får mer än 10 procent mer aktiv arbetstid då man inte behöver söka efter material i stora lager eller flytta på material som är i vägen.

Läs mer om hur man kan spara pengar och förbättra miljön med samlastning på servistik.se

 

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]
[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Servistik