• onsdag , 22 augusti 2018
Strategierna som påverkar din fastighets kostnader mer än du tror!

Strategierna som påverkar din fastighets kostnader mer än du tror!

Med rätt strategi kan en fastighets underhålls- och energikostnader minskas med upp till 20 %. Schneider Electric guidar dig genom för- och nackdelarna med olika drifts- och underhållsstrategier.

Visste du att omkring 75 % av en byggnads livstidskostnad beräknas gå till drift och underhåll? Endast 25 % går till design, konstruktion och koncept. Därmed har strategin kring hantering av drift och underhåll en direkt avgörande roll för en byggnads totala livstidskostnad.

Men med rätt strategi kan du nå stora kostnadsbesparingar. Underhållskostnader står för en nästan lika stor del av driftsbudgeten som energikostnaderna. Oftast används dessa medel ineffektivt i väntan på att något går sönder. Med en proaktiv/prediktiv strategi, kan en fastighets underhålls- och energikostnader minskas med upp till 20 %.

Olika strategier – för- och nackdelar

Schneider Electric guidar dig genom de största för- och nackdelarna med olika drifts- och underhållsstrategier:

Strategi 1: Reaktivt underhåll

Med ett reaktivt underhåll repareras utrustningen först när den går sönder eller när prestandan försämrats till en grad som inte längre är godtagbar.

För- och nackdelar
+ kräver minimalt med personal
+ på kort sikt kan tyckas kosta mindre, något som tyvärr är en illusion
– ökade kostnader på grund av oplanerade driftstopp
– onödigt höga kostnader i samband med en akut reparation eller byte av utrustning
– möjliga sekundära utrustnings- eller processkador efter utrustningshaveri
– ineffektiv användning av personal – som alltid befinner sig i “brandsläckningsläge”

Strategi 2: Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll avser löpande underhåll av utrustning enligt ett förutbestämt schema, baserat på utrustningens egenskaper och funktioner. Vanligtvis tillhandahålls det av tillverkaren av utrustningen.

För- och nackdelar
+ bibehållen driftsäkerhet och bra utrustningsprestanda jämfört med den reaktiva metoden
+ billigare över tid än reaktivt underhåll eftersom det uppstår färre nödsituationer och färre oplanerade driftavbrott.
+ studier visar också att anläggningar kan spara mellan 12 % och 18 % med förebyggande underhållsarbete, jämfört med reaktivt underhåll
– En nackdel med förebyggande underhåll är bristen på tydlig prioritering. Det innebär med andra ord att all utrustning behandlas lika och att underhåll utförs genom att man endast bockar av i ”att göra listan” med rekommenderade åtgärder.

Strategi 3: Proaktivt/prediktivt, underhåll

Nyckeln till proaktivt/prediktivt underhåll är att utrustningen och systemskicket avgör vilket underhåll som utförs, snarare än ett förinställt schema.

För- och nackdelar
+ prediktivt underhåll kan spara ytterligare 8 % till 12 %, jämfört med förebyggande program. Undersökningar visar att i vissa områden kan besparingarna bli ännu större.
+ 10 gånger avkastning på investeringar
+ 25-35 % lägre underhållskostnader
+ 70-75 % färre haverier
+ 35-45 % mindre stillestånd
+ 20-25 % ökning av produktion
– En högre uppstartskostnad gör att en upplevd nackdel med prediktivt underhåll är just kostnaden. Organisationer kan behöva avsätta medel för att införa och stödja nya mjukvaruplattformar eller komplettera med mätare för att hämta in data om systemens och utrustningens faktiska tillstånd. Men precis som med de upplevda besparingarna i reaktivt underhåll är denna upplevda högre kostnad en illusion. Avkastningen på investeringen för prediktivt underhåll räknas nämligen hem flera gånger om.
– Den högre initiala kostnaden med ett proaktivt, prediktivt, underhåll kan innebära en utmaning för vissa organisationer, eftersom ett prediktivt underhållsprogram kräver inköp och godkännande från företagsledningen. Det största hindret kommer dock vara att förändra organisationskulturen till att se på underhåll på ett nytt sätt.

Mest gynnsamt med proaktivt/prediktivt underhåll

För att uppnå minimala kostnader och maximal tillgänglighet är den bästa strategin att införa ett serviceupplägg som använder proaktivt/prediktivt underhåll baserat på det verkliga skicket hos utrustningen snarare än ett förutbestämt schema. Med denna metod hålls utrustningen prestanda på en konstant hög nivå, snarare än att man väntar på att något ska gå sönder. En prediktiv metod kan dessutom användas till att prioritera reparationer och underhåll. Därmed repareras de viktigaste systemen först, vilket också ger den mest effektiva avkastningen på investeringen (ROI).

Ladda ner rapporten om Prediktiv fastighetsdrift och underhåll: Ett bättre tillvägagångssätt – gratis!

Relaterade artiklar

Schneider Electric
Assign a menu in the Left Menu options.