• lördag , 25 maj 2024


Schneider Electric

Företag måste ta hänsyn till jordens begränsade resurser för att säkra sin långsiktiga konkurrenskraft

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Schneider Electric pressmeddelande, Solna augusti 21, 2020

  • Inför Earth Overshoot Day den 22 augusti 2020 ger Schneider Electric och Global Footprint Network ut en e-bok om strategier med hänsyn till jordens begränsade resurser.
  • Ramverket, med syfte att skapa en hållbar framtid, innebär att mänsklighetens välbefinnande förbättras inom ramarna för planetens resursbegränsningar.

 

I år infaller Earth Overshoot Day mer än tre veckor senare än förra året. Covid-19-pandemin har tvingat fram en påtagligt lägre aktivitet i samhället och fokus ligger på utmaningar med folkhälsa och ekonomisk återhämtning. Schneider Electric, ledande inom digital transformation, energihantering och automation, och Global Footprint Network driver en strategisk diskussion om verksamheters långsiktiga framgång.

I den gemensamma e-boken “Strategies for One-Planet Prosperity”, presenteras ett strategiskt ramverk för hur en verksamhet kan förbli relevant i en värld som i allt högre utsträckning präglas av klimatförändringar och begränsade naturresurser. Fokus är att öka mänsklighetens välbefinnande inom ramen för vår planets resursbegränsningar (”one-planet prosperity”). I e-boken förklaras varför detta kommer bli helt nödvändigt för verksamheter som vill säkra sin långsiktiga konkurrenskraft. Valet handlar om att planera långsiktigt i syfte att säkerställa människans behov av välbefinnande och tillgång till resurser eller att fortsätta som vanligt – och bli irrelevant.

– När alla fokuserar på den ekonomiska återhämtningen är det läge för entreprenörer och näringslivets ledare att förstå att produkter och tjänster som bidrar till mänsklighetens förmåga att lyckas inte handlar om goda gärningar, utan de är en nödvändighet för verksamhetens framtid, säger Mathis Wackernagel, grundare och ordförande i Global Footprint Network.

Det strategiska ramverket som har fått namnet “One-planet prosperity framework” lanserades förra året av Schneider Electric och Global Footprint Network. I år har samarbetet fortsatt genom att illustrera hur företag som stödjer mänsklighetens långsiktiga framgång – vilket bidrar till att flytta fram datumet för Earth Overshoot Day – kommer vara bättre rustade för att förbli relevanta på lång sikt.

Forskning från de båda organisationerna indikerar exempelvis att om 100 procent av världens befintliga byggnader och industriinfrastruktur utrustades med redan tillgänglig teknik för energieffektivisering och förnybar energi från Schneider Electric och deras partnerföretag, skulle datumet för Earth Overshoot Day flyttas fram minst 21 dagar (förutsatt att inga förändringar görs i mänskligt beteende). Alltså skulle enbart energieffektiviseringsåtgärder kunna göra en skillnad på tre veckor. För att få ytterligare perspektiv: om Earth Overshoot Day flyttas fram fem dagar varje år, skulle vi återgå till att vara kompatibla med vår planet och möta Parisavtalet till 2050. I e-boken finns också andra exempel på företag och affärsmodeller inom olika sektorer, som arbetar i linje med ”One-planet prosperity framework”.

Earth Overshoot Day 2020 har flyttats framåt – men av fel anledning

På Earth Overshoot Day har mänsklighetens resursförbrukning överstigit jordens förmåga att regenerera dessa resurser under året. Årets Earth Overshoot Day ligger tre veckor senare än förra året, vilket betyder att vi jämfört med förra året har reducerat det ekologiska fotavtrycket med nästan tio procent mellan första januari och Earth Overshoot Day. Enligt forskning från Global Footprint Network berodde minskningen framför allt på covid-19-restriktioner för resor och tillverkning. Koldioxidutsläppen minskade med 14,5 procent och avverkningen av skogsråvara med åtta procent.

Eftersom den lägre resursförbrukningen 2020 var påtvingad och oplanerad kan man dra slutsatsen att den är tillfällig. Mänskligheten kommer fortsätta att leva som om vi hade 1,6 jordklot till vårt förfogande.

– Tillsammans kan vi förflytta oss från det påtvingade läge som vi befinner oss i utifrån covid-19-krisen till en mer motståndskraftig och hållbar framtid. En viktig faktor blir att ändra den grundläggande synen på hållbarhet från något ädelt till något helt nödvändigt och avgörande, säger Olivier Blum, Chief Strategy and Sustainability Officer på Schneider Electric.

Schneider Electric och Global Footprint Networks e-bok uppmanar samtliga beslutsfattare att stanna upp och ställa sig den viktigaste strategiska frågan för framtiden: Bidrar min verksamhet till mänsklighetens långsiktiga framgång?

Om Global Footprint Network

Global Footprint Network, en pionjär inom redovisning av ekologiskt fotavtryck (Ecological Footprint accounting), är en internationell hållbarhetsorganisation som hjälper världen att leva inom ramen för jordens resurser och svara mot klimatförändringar. Sedan 2003 har vi samarbetat med mer än 50 länder, 30 städer och 70 globala partners för att leverera vetenskapliga insikter som har bidragit till politiska beslut och investeringsbeslut som har fått stor effekt. Tillsammans skapar vi en framtid där alla kan trivas inom planetens gränser. www.footprintnetwork.org

Ladda ner e-boken här:

Strategy for One-planet Prosperity: How to build lasting business success on a finite planet

För mer information

Karolina Blacharska, presskontakt på Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com

Om Schneider Electric:
Vi på Schneider Electric ser tillgång till energi och digital utveckling som en grundläggande mänsklig rättighet. Schneider Electric uppmuntrar alla att använda energi och resurser på optimalt sätt, och säkerställa att “Life is On” överallt och för alla. Vi erbjuder digitala lösningar för energihantering och automation, och skapar genom detta möjligheter för ökad effektivisering och större hållbarhet. Vi kombinerar världsledande energiteknologi, realtidsautomation, mjukvaror och tjänster i integrerade lösningar för hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Vår vision är att göra verklighet av de oändliga möjligheterna som finns i ett öppet, globalt och innovativt samhälle och som ligger i linje med vårt syfte och inkluderande värderingar. www.se.com/se

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]
[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Schneider Electric