• söndag , 19 augusti 2018

Om Modity

Modity är ett av Sveriges största energihandelsbolag.

Vi är ett nytt bolag med en lång historia. Bolaget startade 2010; sprungna ur Kraftringen Energi AB, dåvarande Lunds Energikoncernen, och Öresundskraft. Vårt kontor ligger i Lund.

Våra kunder är energibolag, elproducenter samt företag med hög energiförbrukning. Vi hanterar inköp av både el och gas med direktaccess till marknaden och vi kan ta hand om våra kunders hela nordiska behov. Vi hanterar även balansansvar för våra energibolagskunder och är sk.shippers på gas. Modity erbjuder portföljförvaltning och analys med flexibla produkter och prissättningsmodeller och vår starka kompetens och personliga rådgivning gör att ni kan ta snabba och välgrundade beslut.

Modity
Assign a menu in the Left Menu options.