Om Lindinvent

Behovsstyrd ventilation för bättre funktion och ekonomi

Produkter och system för behovsstyrd ventilation i kommersiella fastigheter såsom kontor, skolor, sjukhus, laboratorier och renrum.

Vi jobbar med styrsystem för behovsstyrd ventilation för att åstadkomma energieffektivt inneklimat, säkra laboratorier och rena renrum.

Vi skapar helt enkelt gröna fastigheter med smart ventilation och skyddsventilation med bästa prestanda för att skydda människor och varor.
Med våra egenutvecklade, dubbelt prisbelönta produkter och kunniga projektledare ser vi till att funktionen blir den önskade.

Produkter som ger ett mycket bra inneklimat till låg energianvändning kan dessutom övervakas genom innovativa lösningar på webben med hjälp av våra webservrar.

Resultatet är att ventilationen i fastigheterna blir en energieffektiv tillgång istället för ett energislösande problem.

Lindinvent