• torsdag , 21 mars 2019

Om Kingspan Insulation

Kingspan Insulation är världens ledande tillverkare av fenol-, polyuretan- och vakuumisoleringsskivor. Företaget ingår i den större Kingspan Group-koncernen, vars produktsortiment omfattar några av marknadens effektivaste värmeisoleringar, miljöteknologi och teknologi som utnyttjar förnybar energi.

Kingspan Group, som grundades i Irland i slutet av 1960-talet, är en global aktör vars totala omsättning från alla branscher var ca 2,7 miljarder euro 2015. Vi finns idag representerade i alla de skandinaviska länderna, Finland och Baltikum med egna försäljningsorganisationer och produktionsenheter.

I vårt sortiment ingår väl beprövade och testade Therma™ -isoleringar och som nya produktfamiljer fenolisoleringar (Kooltherm) och vakuumisoleringar (OPTIM-R). Energieffektiva Kingspan isoleringar används vid både nybyggnad och renovering. Produkterna lämpar sig för all värmeisolering – allt ifrån golv och väggar till tak. Tack vare vår kontinuerliga produktutveckling har vi färdiga lösningar såväl för isolering av bastun vid sommarstugan som för uppförandet av nollenergihöghus. Med de lösningar för passiv- och nollenergibyggande som vi har utvecklat kan energisnålt byggande utföras säkert, ekonomiskt och ekologiskt.

Alla våra produkter är registrerade i Basta, godkända av SundaHus, Byggvarubedömningen och godkända för användning i Svanen-märkta hus. Nästan samtliga våra produkter är BEEAM-värderade och alla Kooltherm produkter och Therma produkter med Aluminium facing uppnår A+, övriga Therma produkter uppnår A.

Kingspan Insulation hjälper er gärna med teknisk rådgivning före, under och efter ett projekt. Vi kan bistå med bland annat U-värdes beräkningar och fuktanalyser.

Kingspan Insulation