• tisdag , 21 augusti 2018

Om Hydroware

Hydroware är ett företag med unikt kunnande om Hydraulhissar

Vår affärsidé är att leverera produkter med minimal miljöbelastning samt att så långt möjligt ta tillvara värdet i det befintliga. Slit och släng är inte vår melodi. Vi bygger långsiktiga kundrelationer genom att alltid sträva efter att leverera lite mer än kunden förväntar sig.

Hydroware vänder sig i första hand till moderniseringsmarknaden där vi återanvänder det som går och alltså inte byter ut material som är intakt. Vi skall också använda vårt kunnande till att försvara hydraulhissens position på vissa segment av nyinstallationsområdet.

Våra kunder är hissföretag och våra produkter är öppna för hela marknaden så att fastighetsförvaltaren inte blir låst till serviceföretagets produkter utan kan konkurrensutsätta serviceavtalen.

hydroware
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.