• torsdag , 30 maj 2024

Om Fläkt Woods

Fläkt Woods Group är en global marknadsledare och samarbetspartner inom energieffektiva ventilations- och luftbehandlingssystem för komfort- och bostadsventilation. Att luften vi andas håller hög kvalitet är oerhört viktigt för vår hälsa och välbefinnande. För oss över 2200 som arbetar på Fläkt Woods är detta själva kärnan i det vi gör – att skapa produkter och lösningar för ett energieffektivt och optimalt inomhusklimat. Vårt fokus på energieffektivitet ger dessutom dubbel effekt i form av sänkta livscykelkostnader och en minimerad miljöpåverkan.

Med över 100 års erfarenhet kan vi alltid hitta en optimal inneklimatlösning för dig. Och med 100 000-tals installationer över hela världen är chansen stor att vi varje dag finns vid din sida – du kanske inte ser oss, men du märker definitivt vår närvaro …

Fläkt Woods AB