• söndag , 19 augusti 2018

Om Elecosoft

Elecosoft är ett ledande företag inom utveckling av IT-verktyg och tjänster anpassade för bygg- och installationsbranschen. Idén bakom alla våra tjänster och program är att de ska förenkla processerna kring planering, kalkylering och uppföljning. Allt för att arbetet ska flyta på smidigt och för att användaren ska få tid över till huvudverksamheten. Förutom tjänster kopplade till våra program erbjuder vi tjänster inom kalkylering och konstruktion.

Mer än 40 års erfarenhet

Elecosoft ägs av den börsnoterade brittiska koncernen Elecosoft Plc. Det började som en avknoppning från ett byggföretag i Skellefteå 1974 och var inledningsvis ett arkitekt- och konstruktörskontor som tidigt såg nyttan av effektiva IT-verktyg. I mitten av 80-talet kompletterades serviceutbudet därför med datorverktyg och i början av 1990-talet startade utvecklingen av de IT-verktyg som i dag nått en marknadsledande ställning.

Elecosoft var först i världen med att skapa ett konstruktions- och byggprogram anpassat för Windowsmiljö och idag är vi marknadsledande i Sverige när det gäller effektiva IT-verktyg för bygg- och installationsbranschen.

Våra programvaror

Sitecon, Bidcon, Asta Powerproject, Statcon, Staircon, DDS-CAD, LubeKalk, Tenwin samt tjänster inom mjukvaruutveckling, CAD och kalkylering.

Elecosoft
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.