• torsdag , 19 juli 2018

Om Ekobyggmässan

Mötesplatsen SGBC15 med Ekobygg samlar påverkare, beslutsfattare och andra verksamma inom grönt byggande och hållbar statsutveckling. Arkitekter, kommuner, landsting, myndigheter och konsulter/projektörer är en stor del av besökarmålgruppen.

EKOBYGG-Mässan
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.