• torsdag , 30 maj 2024

Om Ekobyggmässan

Mötesplatsen SGBC15 med Ekobygg samlar påverkare, beslutsfattare och andra verksamma inom grönt byggande och hållbar statsutveckling. Arkitekter, kommuner, landsting, myndigheter och konsulter/projektörer är en stor del av besökarmålgruppen.

EKOBYGG-Mässan