• tisdag , 25 juni 2024

Månatliga arkiv oktober 2017

Konferens om verktyg för urbana ekosystemtjänster

Konferens om verktyg för urbana ekosystemtjänster

Med alltmer tätbebyggda städer är behovet att planera för en väl sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, resilienta och attraktiva städer. – Den biologiska mångfalden är en nyckel till många av de ekosystemtjänster som vi ...

Läs mer
C/O City