• torsdag , 30 maj 2024

Om C/O City

Om projektet

Syftet med forsknings- och utvecklingsprojektet C/O City är att lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar arbetet med ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Projektet har sin utgångspunkt i Stockholms stads arbete med miljöprofileringen av Norra Djurgårdsstaden.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystemet som på något sätt gynnar människan, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människans välmående. Det är tjänster vi får gratis av naturen som till exempel pollinerande insekter, vattenrening via våtmarker, skadedjursbekämpare eller skugga av träd.
Projektet C/O City startade 2012 och avslutas med en konferens 17 november på Stockholm Sheraton Hotel.

Partners i C/O City

Albaeco
Chalmers Arkitektur
Chalmers Teknisk akustik
Geografiska Informationsbyrån
Malmö stad
NCC
Sweden Green Building Council
Stockholm Resilience Centre/Stockholms Universitet
Stockholms stad
RISE
U&We
White arkitekter
WSP

Projektet har finansiellt stöd av Vinnova.

C/O City