• tisdag , 25 juni 2024

Om Basta Online

BASTA-systemet – Vägen till Giftfritt Byggande

BASTA-systemet, vars syfte är att driva substitution av särskilt farliga ämnen, är ett resultat av ett projekt som 2004 initierade av de fyra stora byggentreprenörerna på den svenska marknaden – Peab, NCC, Skanska och JM – samt Sveriges Byggindustrier. Projektet samfinanserades av EU´s Life-fond och drevs av IVL Svenska Miljöinstitutet. Syftet med projektet var att enas kring kriterier för vilka ämnen som bör fasas ut från bygg och anläggningsprodukter. Efter avslutat projekt startades bolaget BASTAonline AB, vilket idag ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier.

Systemet vänder sig till alla som är intresserad av medvetna materialval såsom producenter, leverantörer, återförsäljare, arkitekter, fastighetsägare, entreprenörer, byggkonstruktörer och allmänheten.

BASTA systemet är ett självkvalificeringssystem där producenter och leverantörer ansvarar för att registrera bygg- och anläggningsprodukter som klarar uppsatta kriterier avseende kemiska innehåll. Grunden i systemets kriterier är den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH och förordningen CLP som reglerar klassificering och märkning av kemiska produkter. Systemet har använt CLP-förordningen som bas och begränsar ämnen med icke önskade kemiska egenskaper i kemiska produkter, material och varor.

Kriterierna som är uppdelade på två nivåer, BASTA och BETA, begränsar så kallande utfasnings- och riskminskningsämnen enligt de definitioner som finns i Kemikalieinspektionens PRIO-databas. Dessutom så reglerar kriterierna även hormonstörande ämnen och särskilt farliga metaller. Kriterierna utvecklas kontinuerligt där en vetenskaplig förankring är mycket viktigt för att undvika godtyckliga eller individuella tolkningar.

För att kontrollera innehållet i databasen genomför BASTA med hjälp av externa revisorer ett stort antal revisioner ute hos anslutna leverantörer. Under revisionen kontrolleras kompetens, rutiner, innehållsdokumentation och bedömningsunderlag. Om kraven i systemet inte uppfyllts på ett tillfredställande sätt avpubliceras artiklarna tills dess att alla frågetecken är utredda.

Alla registrerade artiklar – idag mer än 110 000 stycken – visas i en öppen och publik databas. Artiklarna är sökbara på blanda annat produktnamn, varumärke eller artikelnummer. För att underlätta digital kommunikation är det möjligt att registrerar GTIN vilket ger en ökad spårbarhet i systemet. BASTAs målsättning är att sprida information om kvalificerade artiklar och samarbetar bland annat med byggvaruhandeln för att få till en bättre exponering i web-butiker och inköpssystem.

BASTA har även ett lättanvänt och kostnadseffektivt projektverktyg för loggbok, t ex för att certifiera nybyggnationer i certifieringssystemet Miljöbyggnad, där användare via direktsökning i BASTA-databasen kan lägga in aktuella produkter i bygg- och anläggningsprojekt.

Årsavgift för företag som registrerar artiklar i BASTA:s databas:

Länkar:

BASTA hemsida: www.bastaonline.se

Kemikalieinspektionens Priodatabas: http://www.kemi.se/prio-start

REACH – Echa hemsida:  https://echa.europa.eu/

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.

Basta Online