• fredag , 19 augusti 2022


Nobelhuset AB har utsett AIX arkitekter som lokal samarbetspartner i projektet Nobel Center

ANNONS

Annons

david2

I april tidigare i år utsågs David Chipperfield Architects i Berlin till ansvariga designarkitekter för utformningen av Nobel Center, en ny byggnad för publik verksamhet kring Nobelpriset på Blasieholmen i Stockholm. Uppdraget för AIX blir nu att bistå Nobelhuset och David Chipperfield Architects i planering och genomförande av Nobel Center. AIX ska tillhandahålla kunskap om svensk lagstiftning och andra lokala förutsättningar samt granska och till viss del producera ritningar och andra handlingar som krävs för byggprojektet.

”Byggnader och stadsplaner motiveras, lever och utvecklas från behovet av rumslig funktion. Engagemang, nytänkande, formgivning och genomförbarhet är nödvändiga beståndsdelar för att genomföra livskraftiga projekt. Vi gläder oss mycket över att ha blivit utsedda till lokal arkitekt för Nobel Center. Vi ser fram mot att bistå Nobelhuset AB och David Chipperfield Architects i förverkligandet av det vinnande tävlingsförslaget. En storartad byggnad som kommer att bli ett tillskott till Stockholms många fantastiska rum” Gunilla Persson, VD AIX Arkitekter AB

För mer information: www.nobelcenter.se

Nobelhuset:
Elsa Thambert

E-mail: elsa.thambert@nobelcenter.se
Tel: 070-786 57 90

AIX Arkitekter:
Gunilla Persson, VD

E-mail: gunilla.persson@aix.se
Tel: 08-690 29 12

AIX