• tisdag , 25 juni 2024

urbana utmaningar

Den boendesegregerade staden och barnen

Den boendesegregerade staden och barnen

Del 2. Redan i den första delen av denna serie skrev jag om den segregerade stadens effekter för barn och ungas utbildningsnivåer. Denna vecka har jag fokuserat än mer på boendesegregationen och dess effekter för barnen. Detta inlägg handlar inte ...

Läs mer

Boendesegregationen och dess effekter i fyra delar

Boendesegregationen och dess effekter i fyra delar

Del 1. En viktig del av forskningen handlar om hur boendesegregationen påverkar den enskildes prestationer i skola och arbetsliv och hur grannskapseffekterna står sig i förhållande till valfrihet- och friskolereformen, hur koncentrationen av utrikes födda påverkar studieresultaten i dessa områden ...

Läs mer

Mycket på gång! – Två utredningar nu redovisade

Mycket på gång! – Två utredningar nu redovisade

Det har hänt mycket sedan sist. Det har kommit en höstbudget som många kommenterat på lika många olika sätt. Flera utredningar har presenterat sitt arbete och då tänker jag inte minst på Bättre bostäder för äldre som överlämnades till regeringen ...

Läs mer

Riksdagens öppnande och bostadsmarknaden som glömdes

Riksdagens öppnande och bostadsmarknaden som glömdes

“En stor bostadspolitisk satsning genomförs. Ett investeringsstöd riktat mot mindre och energieffektiva lägenheter introduceras. En särskild stimulans införs för att snabbt uppföra fler studentbostäder. En byggbonus riktas till kommuner där det byggs nya bostäder”. (Regeringsförklaringen 2015, s. 7 ) Ovanstående ...

Läs mer

Förväntningar, ansvar och frihet

Förväntningar, ansvar och frihet

– Med risk för att låta som Reinfeldt Jag lyssnar på radio lördagsmorgonen den 4:e juli och ekonyheterna följs av programmet Kluvet land”. Ämnet för dagen är storstädernas och universitetsstädernas bostadsbrist och de svårigheter det innebär för unga att flytta ...

Läs mer

Den nya Sidenvägen

Den nya Sidenvägen

Bild: peak-oil.se, 2015-06-19 Låt oss ta en titt bortom den nationella samhällsbyggnadens utveckling. Bortom nordiska samarbeten, europeiska fonder och utvecklingsprogram. Låt oss resa ända till Kina och se vad som är på gång där; världens största infrastrukturprojekt någonsin. För den ...

Läs mer
Urbana utmaningar