• måndag , 2 oktober 2023


Svanenmärkt i alla tre steg

Svanenmärkt i alla tre steg

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Tikkurilas grundfärg Pinja Protect G samt grund- och mellanstrykningsfärgen Pinja Protect GM är numera Svanenmärkta. När husfasaden industrimålas med G eller GM och sedan slutbehandlas med en Svanenmärkt fasadfärg från Alcro eller Beckers, blir målningen helt Svanenmärkt i alla tre steg.

Grundfärgen Pinja Protect G samt grund- och mellanstrykningsfärgen Pinja Protect GM från Tikkurila är två vattenburna färger för sågad och hyvlad panel utomhus som industrimålas för att få optimal kvalitet och väderbeständighet. Som en av de första industrimålade färgerna har nu Pinja Protect G och Pinja Protect GM blivit miljömärkta med Svanen. Täckmålar man sedan med en Svanenmärkt fasadfärg från Alcro eller Beckers får man en fasad i högsta kvalitet.

En Svanenmärkning av färg ställer höga krav på färgens funktion och kvalitet. Därför ingår väderbeständighetsprovningar där man tittar på parametrar som flagning, sprick- och blåsbildning, kulör och glansbeständighet. En Svanenmärkt färg ska även klara stränga krav när det gäller lösningsmedel, konserveringsmedel och andra miljöfarliga ämnen. Färgen ska inte innehålla mjukgörande medel och själva färgburken måste gå att återförsluta så att överbliven färg kan sparas.

En strykning ger fullt skydd

Både Pinja Protect G och Pinja Protect GM kan brytas i olika kulörer för att ge högsta möjliga täckförmåga och färgnoggrannhet i systemmålningen. Pinja Protect GM är dessutom helt unik då den inte bara är en grundfärg, utan även en mellanstrykningsfärg, d.v.s. den kan även strykas som en första toppfärg. Det innebär att det endast behövs en strykning av täckfärgen vid platsmålningen för att ge fasaden fullt skydd. En av fördelarna med industrimålad panel är att man kan vänta med att måla med täckfärgen upp till 12 månader efter att fasadpanelen har kommit på plats.

Certifierad Målad Panel

Utöver att Pinja Protect G och Pinja Protect GM nu klarar en Svanenmärkning är de även försedda med CMP – Certifierad Målad Panel – som är en kvalitetssäkring av industrimålade panelbrädor. Där ställs bl.a. höga krav på såväl träråvaran, fuktkvoten och färgen för att garantera ett enhetligt resultat och en lång livslängd.  Därtill är Pinja Protect G och Pinja Protect GM både accepterade i Byggvarubedömningen och bedömda i Sunda Hus. Oavsett hur tuffa miljökrav som väljs, förenklar detta kommunikationen i alla led – från beställare till slutkund.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Sjödelius
Försäljningschef Industri Tikkurila Sverige AB
peter.sjodelius@tikkurila.com
072-204 15 08

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]
[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Tikkurila