• måndag , 8 augusti 2022


Sika koncernen lanserar ”Mer värde, mindre påverkan”

Sika koncernen lanserar ”Mer värde, mindre påverkan”

ANNONS

Annons

”Mer värde, mindre påverkan” syftar på koncernens Sikas åtagande att maximera värdet av lösningar och bidrag till alla intressenter och samtidigt minska riskerna och resursförbrukning. Därför har Sika definierat sex strategiska mål som fokuserar på ekonomiska resultat, hållbara lösningar, samhället, energi, vatten/avfall och arbetssäkerhet.

Sika strävar efter att skapa värde för alla intressenter med produkter, system och lösningar längs hela leveranskedjan och genom hela livslängden av produkterna. Det värde som skapas uppväger överlägset påverkan i samband med produktion, distribution och användning.

Att skapa och öka värdet och samtidigt minska påverkan – det är målet. Sikas strategi integrerar hållbarhet i alla sina affärsprocesser för att behålla sin konkurrensfördel. Internt främjar företaget hållbarhet genom effektivitets- och säkerhetsprogram för att främja ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg.

Sika organiserar sitt arbete enligt Global Reporting Initiative (GRI 4).

Relaterade artiklar

Sika – Building trust