• lördag , 13 juli 2024


Schneider Electric lanserar nytt ramverk för hållbara datacenter

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Schneider Electric lanserar nu ett nytt hållbarhetsramverk för datacenter. Ramverket, som är det första av sitt slag för branschen, listar fem områden där datacenter har stor miljöpåverkan och nyckelmått för att minska denna påverkan.

Foto: EcoDataCenter

Datacenter är ryggraden i dagens digitala värld. De är också ansvariga för cirka 3 procent av världens koldioxidutsläpp, vilket motsvarar det samlade koldioxidutsläppet från hela flygindustrin. Med tanke på den snabba tillväxten i datacenterindustrin är det kritiskt för klimatet av branschens påverkan minskas. För att klara av en fortsatt ökning av den digitala bandbredden och IT-sektorns efterfrågan på el måste branschen utveckla en holistisk och standardiserad strategi för miljömässig hållbarhet.

– Datacenterindustrin springer snart om flygindustrin och minskad klimatpåverkan är en oerhört central fråga. Branschen har frågan högt upp på agendan, men det har saknats ett standardiserat ramverk att förhålla sig till vilket gör att många missar helheten. Man kanske använder förnybar el och mäter energieffektivitet men missar att ta hänsyn till markpåverkan eller avfallshantering. Nu har vi tagit fram ett ramverk för datacenter så att det finns en branschstandard att förhålla sig till, säger Catherine Caldefors, ansvarig för datacenter på Schneider Electric Sverige.

Investerare, tillsynsmyndigheter, aktieägare, kunder och anställda driver på behovet av förbättrad rapportering om miljöpåverkan från datacenter. Många saknar dock kunskap om hållbarhet och står inför uppgiften att välja mellan vilka mätvärden som ska följas upp och vilka strategier som ska genomföras. Ramverket utvecklades av Schneider Electrics Energy Management Research Center med hjälp av expertis från ESG-experter, hållbarhetskonsulter, datacenterforskare och datacenterarkitekter för att öka tydligheten vid mätning och rapportering. Energy Management Research Center grundades 2002 och har utvecklat mer än 200 leverantörsneutrala guider och kompromissverktyg som finns tillgängliga gratis.

Schneider Electric har under många år haft ett nära samarbete med EcoDataCenter, som nyligen har utnämnts till världens mest hållbara datacenterföretag av DataCenter Magazine. EcoDataCenter märker betydligt ökade krav från kunder som själva vill – och genom nya regelverk också tvingas – vara transparenta med miljöpåverkan i hela verksamheten.

– Det finns helt klart en ökad kravbild på transparens kring miljöpåverkan. För att skapa transparens så behövs en branschstandard, som inkluderar hela livscykler. Därför är Schneider Electrics initiativ med en gemensam standard för branschen väldigt välkommet, säger Lars Schedin, hållbarhetschef på EcoDataCenter.

Mätningar av datacentrens hållbarhet driver hållbarhetsstrategin

Genom att rapportera och följa upp enligt en branschstandard kan man förbättra det interna hållbarhetsarbetet och samtidigt öka öppenheten för externa intressenter, som kunder och tillsynsmyndigheter. Genom att implementera detta ramverk kan datacenteroperatörer också:

  • Förenkla valet av effektiva mätvärden för att kunna följa upp hållbarhetsarbetet.
  • Förbättra den interna kommunikationen gällande hållbarhetsmålen.
  • Agera och följa upp rapporteringen för att förbättra verksamheten och miljön.
  • Möjliggöra regelbunden och konsekvent rapportering till externa intressenter (investerare, tillsynsmyndigheter, potentiella anställda etcetera).
  • Standardisera prestandamätning tillsammans med branschkollegor runt om i världen.

Schneider Electric samarbetar med ledande teknikföretag och leverantörer av fastigheter för att utforma, bygga, driva och underhålla anläggningar. Det är den enda digitala partnern som erbjuder helhetslösningar för verksamhetens elförsörjning, fastigheter, IT och hållbarhetsarbete.

Om du vill veta mer om ramverket och möjliggöra din hållbara tillväxt kan du ladda ner guiden här.

För ytterligare information, kontakta:

Karolina Blacharska, presskontakt Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]
[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Schneider Electric