• söndag , 6 december 2020
ANNONS
Det här definierar utvecklingen av framtidens smarta arbetsplatser

Det här definierar utvecklingen av framtidens smarta arbetsplatser

annons
ANNONS

Intresset för lösningar för smarta arbetsplatser ökar konstant. Några av drivkrafterna bakom detta är behovet av ökad användarvänlighet, enklare drift, energioptimering och hållbarhet, men även utifrån hur det kan tänkas påverka byggnaders värde och ytornas ”attraktivitet”. En undersökning av Schneider Electric visar att många redan investerar i lösningar för exempelvis smarta kontor.

Att en byggnads system är integrerade med varandra tekniskt är viktigt av flera anledningar som kan härledas till bland annat energieffektivitets-, kostnads- och datadelningsperspektiv. I takt med den digitala utvecklingen börjar även ”integrationen” i allt högre utsträckning att handla om byggnader och oss människor. Utvecklingen går mot en, som många uttrycker det, ”sömlös upplevelse” som driver en ökad dynamik och samspel mellan system och människor som påverkas av dem.

– Smarta byggnader handlar idag om att skapa ytterligare värden parallellt med strävan efter ökad energieffektivitet, säger Andreas Finnstedt, Vice President, Digital Energy på Schneider Electric. De som äger byggnader behöver idag uppnå effektivitetsmål samtidigt som de erbjuder en upplevelse som möter hyresgästers och besökares behov. Om vi ser ur ett större och mer långsiktigt perspektiv behöver man börja bygga in smartheten redan från grunden avseende den smarta byggnadens ekosystem. Börja redan på rumsnivå för att i nästa steg bygga smarta byggnader och bestånd, avslutar Andreas.

I en undersökning från 2019, som gjorts av Schneider Electric, undersöktes bland annat inställningen till lösningar för smarta kontor. Det visade sig att det hittills är två lösningar som fått särskilt stort genomslag i Sverige. Mer än 80 procent av de tillfrågade uppgav att de har investerat i smarta lösningar för belysningsstyrning och nästan lika många, 78 procent, har valt smarta ventilations- och värme/kyla-lösningar för energi-effektivisering. Undersökningen visar även att den vanligaste orsaken till att fastighetsbolagen väljer att investera i lösningar för det smarta kontoret är att de vill sänka sina kostnader. Det uppger nära tre av fyra av de tillfrågade (74 procent). Andra vanligt förekommande anledningar är miljöskäl (61 procent), att öka välbefinnandet bland de anställda (39 procent) och att öka produktiviteten (33 procent).

Det är viktigt att komma ihåg att de individer som vistas på arbetsplatser är tillika privatpersoner och konsumenter. Många använder redan mobilen i livsstils- och effektivitetshöjande syfte och för smart styrning i sina hem – exempelvis styrning av lås, larm, belysning. Samma smidighet kommer sannolikt i allt högre utsträckning förväntas på arbetsplatsen. Här talar fastighetsbranschen redan om vikten av att tillhandahålla en ”sömlös upplevelse”.

– Människan hamnar i allt större fokus i dagens byggnader. Att kunna påverka inomhusmiljön på sin arbetsplats kan i förlängningen ha en positiv påverkan på individers effektivitet, produktivitet och välbefinnande. Det kan handla om att kunna justera temperaturen i ett rum, vinkla persienner eller stärka upp belysningen – allt efter rådande individuella behov, säger Linnea Lunnbäck, produktchef på Schneider Electric.

Det som också är viktigt att tänka på när man ska välja system och lösningar för smarta arbetsplatser är att de är robusta, möjliga att integrera och framtidssäkra och att de skapar förutsättningar som uppfyller den förväntade användarupplevelsen idag och i framtiden, menar Linnea.

– Det är även viktigt att väga in delar som flexibilitet, långsiktig avkastning och energieffektivitet, avslutar Linnea.

 

Är du nyfiken på att veta mer om vad som definierar framtidens smarta arbetsplatser? Anmäl dig gärna till Schneider Electrics Webinar:

 

“Workplaces: the state of smart”.

 

Läs mer och anmäl dig här

 

 

 

ANNONS
Annons
Annons
Schneider Electric