• tisdag , 21 augusti 2018
Därför måste våra fastigheter bli smartare och mer hållbara

Därför måste våra fastigheter bli smartare och mer hållbara

Vi lever i en ständigt växande och snabbt föränderlig värld där energi är nyckelordet. Mer än någonsin utmanas vi att åstadkomma mer med mindre resurser.

Hela 40 % av världens energi används i byggnader. Med tiden kommer energianvändningen i byggnader också att fortsätta öka, till år 2050 kommer den ha ökat med hela 50 % enligt beräkningar gjorda av IEA, Internationella Energimyndigheten. Samtidigt ser vi att en stor del (82 %) av energieffektiviseringspotentialen är outnyttjad. Det här innebär att våra svenska fastigheter blir allt dyrare i drift.

Med hjälp av fastighetsautomation är det möjligt att uppnå en optimal funktion för byggnaden och genom smarta lösningar spara energi och pengar, samt få en förbättrad komfort. Med fastighetsautomation skapas även mervärden för byggnaden och miljön.

− Fastighetsautomation handlar i grund och botten om att fastigheten blir smart och självgående och mer kostnadseffektiv. Faktum är att våra byggnader redan idag sitter på mycket information som är outnyttjad trots att vi faktiskt har förmågan att använda den, säger Marcus Wahrgren, Product Manager, Schneider Electric.

Enligt Marcus Wahrgren handlar det förenklat exempelvis om att automatisera belysning och ventilation för ökad komfort och energibesparing samt att underlätta för driftspersonal att arbeta mer proaktivt istället för lösa akuta problem.

När det gäller en kontorsfastighet till exempel bör innetemperaturen hålla vissa nivåer för ett sunt inomhusklimat och medarbetarnas produktivitet. En rapport från World Green Building Council visar att personalens prestation kan sjunka med 6 % om kontor är för varma och med 4 % om de är för kalla. Rapporten visar också på vikten av rätt fungerande ventilation. Ett välventilerat kontor kan nämligen förbättra produktiviteten med 11 %.

Skolexempel på partnerskap sparar mångmiljonbelopp

Bättre inomhusmiljö i Stockholms skolor, energibesparingar och färre felanmälningar. Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, har sammanlagt lyckats genomföra besparingar på närmare 40 miljoner kronor per år. Skolfastigheter i Stockholm AB:s utmaning var att skapa en bra inomhusmiljö och minimera energiåtgången på 1,8 miljoner kvadratmeter fastighetsyta. Målet var att få ett optimalt inomhusklimat, minska onödig energiförbrukning och snabbt kunna upptäcka och åtgärda en risk innan det uppstår en felanmälan. En del bakom framgången är ett långvarigt partnerskap med Schneider Electric och implementeringen av fastighetsautomationssystemet SmartStruxure Solution.

System för flexibilitet

Som en global specialist inom energihantering och automation erbjuder Schneider Electric intelligenta och energieffektiva produkter och lösningar som bidrar till att göra företags verksamhet resurseffektiv, lönsam, säker och hållbar.

SmartStruxure Solution är en fullständigt integrerad lösning som använder öppna och standardiserade protokoll. Schneider Electrics egen hårdvara och mjukvara i kombination med programmering, installation och tjänster är framtagen för att göra byggnader smartare, mer effektiva och hållbara – så att du kan spara upp till 30 % på dina energikostnader. SmartStruxure Solution möter kunders efterfrågan på flexibilitet, öppenhet och sänkta energikostnader.

Läs mer här

Relaterade artiklar

Schneider Electric
Assign a menu in the Left Menu options.