• onsdag , 22 augusti 2018

Effektivare förvaltning och energieffektiviseringar långsiktig bas för Rikshems goda resultat

Rikshems hyresintäkter uppgick till 1 485 Mkr (1 277) och driftnettot uppgick till 796 Mkr (695) under 2013. Förvaltningsresultatet för perioden var 203 Mkr (137).

Rikshem erbjöd ca 80 ungdomar jobb under sommaren som ett led i sitt engagemang i socialt ansvarstagande. Dessutom investerade Rikshem i Mentor Sverige och Jobblotsen Sverige med inriktningen att stödja unga och arbetslösa.

Under året slutfördes första etappen i Rikshems ombyggnadsprojekt i Gröna Gränby om totalt 1 mdkr.

— Rikshem är idag ett av landets största privata bostadsbolag. Rikshem fortsätter sitt idoga arbete att kombinera sociala investeringar med effektivare förvaltning. Därför är vi särskilt glada att vi gör ett bra förvaltningsresultat och kan investera i ungdomar och göra stora investeringar i energieffektivisering, säger Jan-Erik Höjvall, vd Rikshem.

Värdeförändringar på Rikshems fastigheter uppgick till 1233 Mkr (325) och på finansiella instrument till 253 Mkr (-73). Totalresultatet för perioden var 1 456 Mkr (321). Marknadsvärdet för Rikshems fastighetsbestånd uppgick till 20 009 Mkr (16 153) per 2013-12-31.

— Värdeförändringar går upp och ner, men det viktiga är vår långsiktiga satsning på tillväxtområdena, säger Ilija Batljan, vice vd Rikshem.

Kontakt:
Jan-Erik Höjvall, vd Rikshem, 0705-53 80 04, jan-erik.hojvall@rikshem.se
Eva-Lotta Stridh, CFO Rikshem, 010-70 99 345, eva-lotta.stridh@rikshem.se
Anya Alenberg, pressansvarig Rikshem, 010-70 99 374, anya.alenberg@rikshem.se

[separator top=”40″ style=”dotted”]

Rikshem AB (publ) är ett av Sveriges största privata bostadsbolag. Rikshem erbjuder bostäder och samhällsfastigheter i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping, Västerås, Norrköping, Helsingborg, Jönköping,
Huddinge, Sundsvall, Halmstad, Södertälje, Solna, Kalmar, Nyköping, Sigtuna, Danderyd, Höganäs och Knivsta. Rikshem har ca 19 500 bostäder om sammanlagt 1 500 000 kvm till ett värde av drygt 20 miljarder kronor.
Rikshem ska under de närmaste åren växa och äga och förvalta fastigheter till ett värde av ca 25 miljarder kronor. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

Rikshem
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.