• söndag , 19 augusti 2018

Om PP Polymer

Har du koll på kemiska föreningar i inomhusluften du andas?

Vi analyserar och identifierar kemiska ämnen i inomhusluften. VOC, MVOC, asbest, PCB, PAH, alla typer av aldehyder är exempel på luftkvalitetsanalyser som vi i vårt välutrustade analyslaboratorium utför själva.

PP Polymer har sedan 1985 arbetat med en hållbar utveckling. Vi säkerställer miljö och hälsa.

Vi jobbar med att minska riskerna med farliga kemiska ämnen genom:

Byggmiljöanalyser – för att säkerställa inomhusluftens kvalitet såväl i bostaden som på jobbet
Materialanalyser – för att säkerställa kvaliteten i industrin utan farliga ämnen
Ta fram giftfria material – t ex Paxymer vårt halogenfria flamskyddssystem för polyolefinplaster

Läs mer om vårt flamskydd på: www.paxymer.se

Vi står för 40 års erfarenhet när det gäller emissioner och kunskap kring kemin i vår miljö. När du använder oss får du:

  • analyser utförda i vårt eget laboratorium i Stockholm av duktiga kemister
  • kunskap kring analysen och byggmiljöproblematiken
  • kunskap kring sjuka hus, hur människor mår och ofta reagerar på olika kemiska ämnen, taget ur vår mångåriga erfarenhetsbank.

PP Polymer är miljöcertifierade, har ett certifierat management system, IIP Investor in People, arbetar enligt normer o standarder och kompenserar för koldioxid i enlighet med Kyotoprotokollet.

pp1

PP Polymer
Assign a menu in the Left Menu options.