• torsdag , 30 maj 2024

Om One Click LCA

One Click LCA är det ledande verktyget i världen för att mäta miljöpåverkan. One Click LCA används i mer än 60 länder och stödjer byggprojekt, miljövarudeklarationer, företags miljömätningar. Med One Click LCA kan du beräkna LCA enligt fler än 40 standarder och certifieringar t.ex BREEM SE,LEED eller Miljöbyggand. Verktyget One Click LCA är utvecklat av finska Bionova.

Integrera livscykelanalys i designprocessen

För att kunna göra miljömedvetna val är det inte tillräckligt att påbörja utredningen av klimatpåverkan när projektet har gått in i produktionsfas eller redan är färdigställt. För att miljöpåverkan ska minska måste rätt val göras i designfasen. Verktyg för att beräkna projektens miljöpåverkan och kunna utvärdera olika alternativ behöver finnas lättåtkomliga och vara integrerade som ett naturligt steg redan i designfasen.

Verktyg som är integrerad mot One Click LCA kan på ett enkelt sätt överföra projektdatan och fortsätta beräkningen i One Click LCA. Denna vidare beräkning kan användas för att skapa detaljerade rapporter och certifieringar, t.ex. miljövarudeklarationer. One Click LCA kan integreras t.ex. med Revit, IES-VE, Tekla och många andra.

One Click LCA hjälper dig att komma igång med miljövarudeklarationer

Att producera en miljövarudeklaration eller EPD har hittills erfordrat experter och inneburit höga kostnader. Idag kan dock hela EPD processen, som tidigare brukade ta veckor eller månader, utföras på ett ögonblick med hjälp av One Click LCA EPD verktyg. Vi guidar dig genom hela EPD processen från datainsamling till publicering.

One Click LCA EPD verktyg har koppling till EPD-databaser med tredjepartsgranskade deklarationer som med jämna mellanrum uppdateras. Utöver mer än 8000 registrerade EPD:er att hämta direkt i programmet. Vi också erbjuder tillgång till Carbon Heroes Benchmark Program som möjliggör jämförelse mellan olika produkters miljöpåverkan.

Om du vill veta mer om One Click LCA, besök vår hemsida www.oneclicklca.com och boka en kostnadsfri demo.

One Click LCA