Kask

OM KASK

Vårt kontor startade sin verksamhet 1970. På miljonprogrammets 60-tal började arkitekterna frångå många av sina traditionella arbetsuppgifter. I detta vakuum uppstod flera specialistkonsulter för t.ex. projektledning, beskrivnings-, brand-, tillgänglighetsfrågor m.m. Flera arkitektkontor påstod sig vara specialister på olika områden som t.ex. sjukhus-, kontors- och bostadsprojektering.

Kask arkitekters pressrum »
Annons

Leave A Comment