• söndag , 28 maj 2023


Fisher Clinicals höglager har ny effektiv miljöbelysning

Fisher Clinicals höglager har ny effektiv miljöbelysning

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Fisher Clinical Services är ett av världens största företag inom medicinsk teknik och tjänster. Företaget har fastigheter och produktionslokaler över hela världen. Vid deras produktionsenhet i Horsham, södra England, så har företaget byggt ett nytt höglager med en lokalyta på 92 504 m3. I denna byggnad så ville de även där ha en energieffektiv belysningslösning. I lagergångarna eftersträvades en medelbelysningsstyrka på > 300 lux.

Valet av belysningslösning i höglagret föll på MondeVerdes Smart LED™-armatur SunRAY. I byggnaden har använts SunRAY 8, SunRAY 8 Ultra samt SunRAY 6. SunRAY 8 har använts i lagergångarna med en speciell optik för smala ställagegångar i höglager där ljuset effektivt når golvet. SunRAY 8 Ultra har använts som allmänbelysning där det är högt i tak och SunRAY 6 vid lägre takhöjder. Armaturerna finns med olika färgtemperaturer på dioderna men här används dagsljusvitt ljus (5000 K).

Armaturen i lagergångarna har inbyggd rörelsesensor. I detta fall så används rörelsesensorerna till att sänka ner ljuset till 10 % av effekten efter 5 minuter om ingen rörelse detekterats. På så sätt så får man en mycket effektiv miljöbelysning.

Alternativet man tittade på var att använda armaturer med 400 watt SON-T ljuskällor. Antalet LED-armaturer blev 28 % färre än med SON-T 400 watt armaturer. Detta innebär 82 % lägre elkostnader och en minskning i koldioxidutsläpp från 145 till 30 ton per år. Alla kundens krav kunde med tillfredställelse uppfyllas.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
MondeVerde