• måndag , 25 maj 2020
ANNONS
Moelven Modus – Rum som håller i längden

Moelven Modus – Rum som håller i längden

annons
ANNONS

Moelven Modus prefabricerade systemväggar är överlägsna ur ett hållbarhetsperspektiv.

Ett stort internationellt teknikkonsultföretag har nyligen gjort en omfattande utredning av innerväggar för kontor. De har jämfört en platsbyggd innervägg med Moelven Modus prefabricerade systemvägg av modellen Uni Wall. Utredningen är gjord med målet att fastställa vilken produkt som har minst klimatpåverkan utifrån en livscykelanalys. Bedömningen har gjorts från ”vagga till grav” med hänsyn tagen till utvinning av material, tillverkning av komponenter, transporter, uppsättning, nedmontering och avfallshantering. Rapporten visar att miljöpåverkan är drygt 28 kg CO2 per m2 vägg för båda de undersökta väggtyperna när innerväggen byggs första gången, men då den behöver flyttas är det mycket stor skillnad!

Platsbyggd vägg VS systemvägg

Det finns stor sannolikhet att väggar behöver flyttas en eller flera gånger, exempelvis i sam-band med att företag flyttar eller omorganiserar verksamheten som bedrivs i lokalerna. I samband med flytt av systemväggar kan dessa demonteras och återmonteras i nya lägen. Vid flytt av en platsbyggd vägg sker däremot ingen återanvändning av material. Väggen rivs och ingående material sorteras för avfallshantering. Det betyder att en platsbyggd vägg behöver byggas upp på nytt och klimatpåverkan blir då återigen 28 kg CO2 per m2 vägg. Systemväggen kan däremot återanvändas till 95 % och därmed undviks nästan 27 kg CO2 per m2 vägg vid varje flytt. Då har även ommålning av ytskiktet på systemväggen tagits med i beräkningen även om det i många fall inte är nödvändigt.

Vinster med systemväggar

Om vi antar att en kontorsbyggnad med 200 kontorsrum ska byggas, där varje rum antas utgöra 12 m2 innerväggar blir det totala behovet av innerväggar 2 400 m2. I samband med flytt av denna mängd väggar, vilket är sannolikt att man behöver göra någon gång under kontorsbyggnadens livstid, blir utsläppen av CO2 64 000 kg lägre om man använder systemväggar istället för platsbyggda väggar. Det medför en besparing i koldioxidutsläpp på motsvarande 46 000 mil körsträcka med en modern personbil vid varje väggflytt eller drygt 11 varv runt jorden. Ju fler platsbyten som görs under byggnadens livscykel, desto större blir vinsten vid användning av systemväggar.

Hållbarhetsfördelar med Moelven Modus

Vi på Moelven Modus ser tyvärr varje dag ombyggnationer och hyresgästanpassningar där valet av produkter och felaktig metodik påverkar vår miljö på ett mycket negativt sätt. Detta vill vi ändra på! Vi på Moelven Modus sätter hållbarhet högt på agendan och hjälper gärna arkitekter, fastighetsägare och andra inblandade i byggprocessen att göra rätt val. Vi har tredjepartsgranskad EPD (environmental product declaration) dokumentation på de flesta av våra produkter.

Vi hjälper även till med metodval och underlag för klassificering av fastigheter enligt BREEAM och LEED. Våra produkter finns även godkända i byggbranschens databaser såsom t ex Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Med tanke på dessa uppenbara hållbarhetsfördelar kombinerat med våra prefabricerade väggsystems tidsvinster och ekonomiska fördelar borde det inte finnas några skäl att välja något annat.

Peder Welander, Marknadschef och ansvarig Cirkulär Ekonomi, Moelven Modus.

ANNONS
Annons
Annons
Moelven Modus