• onsdag , 29 mars 2023


Godkänd för lösullsisolering

Godkänd för lösullsisolering

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Behörig lösull är ett kvalitetssäkringssystem med oberoende tredjepartskontroll som tagits fram av leverantörer och installatörer knutna till Lösullsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier.

Branschföreningen samlar installatörer och leverantörer och verkar för att utveckla och främja isoleringsarbeten med lösull. Systemet innebär att installatörerna följer gällande regler för lösfyllnadsisolering och kvalitetssäkring.

Installatörerna har genomgått en utbildning med prov, samt praktisk och teoretisk utbildning från den eller de leverantörer vars material man använder sig av. Utbildningen omfattar såväl företagsledning som den personal som utför arbetet. Installatören erhåller därefter certifieringen ”Behörig Lösull”.

behorig_losull_logga

Certifieringen ”Behörig Lösull” innebär:

  • Årlig granskning av företagets egenkontrollsystem på hur kraven uppfylls i godkännandebevisen.
  • All personal på företaget är branch- eller produktutbildad.
  • Utbildad lösullsinstallatör vid alla installationsuppdrag.
  • Godkända och dokumenterade material som uppnår de krav som ställs av Boverket (BBR).
  • Tredjepartskontroll tilstyrker fortsatt behörighet.

Godkända företag och mer information – www.isolerarna.se.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]
[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Lösullsentreprenörerna