• måndag , 16 maj 2022


Ett grönare byggande

Ett grönare byggande

ANNONS

Annons

Ekologiskt byggande är inget nytt. Och trenden växer sig starkare hela tiden. Att arbeta med hållbarhet i byggbranschen har blivit en hygienfaktor och är snart något som inte kan väljas bort. Men hur vet vi att vi verkligen möter ett grönare byggklimat i framtiden? Här berättar vi allt (nåja, nästan) om Green Building.

Byggsektorn har länge varit en viktig och stor sektor när det kommer till att minska miljöpåverkan drastiskt genom relativt små förändringar. Tack vare ett EU-initiativ som pågick mellan 2004 och 2014 finns idag ett väl utbyggt system för hur vi gör våra byggnader mer energieffektiva och hur vi kan minska påverkan på människor och miljö för att möta en grönare morgondag.

Begreppet Green Building är ett samlingsnamn för hur byggbranschen, fastighetsägare och andra som vill effektivisera sina byggnader på ett grönt sätt kan samla poäng genom olika system och i förlängningen certifiera sina byggnader. Eko-certifieringen stöds av ett antal bedömningssystem där det bland annat handlar om att minska energiförbrukningen med minst 25% jämfört med tidigare, eller enligt nybyggnadskraven enligt BBR. I Sverige kontrolleras certifieringen av Sweden Green Building Council där hela systemet har öppnat upp för certifiering av byggnader och lokaler.

Expertis – ett måste

Inom Knauf Insulation har vi våra egna experter på området och anser det oerhört viktigt att leva upp till dessa standarder som ger poäng för certifiering. Som en ledande aktör inom isolering globalt är det förstås en självklarhet. Och mycket riktigt får våra produkter höga poäng i de flesta av dessa bedömningar. Vår expert Jean Pierre Pigeolet berättar mer:

– Det handlar inte bara om byggnader utan också om människor. Hur de mår och påverkas av miljön där de vistas. Det får vi reda på genom att mäta oss mot de byggnadsbedömningssystem som finns. Vi tittar på bekvämlighet, inomhusklimat, akustik, termisk komfort och så vidare. En så självklar sak som att våra produkter inte innehåller någon formaldehyd är lika viktigt kortsiktigt som långsiktigt. Miljön blir förstås glad – människan ännu gladare.

Ny kunskap ger nya möjligheter

Jean Pierres titel är Products and Buildings Sustainability Manager. Hans roll innebär bland annat att fördjupa kunskapen på detta område både internt och externt. De olika bedömningssystemen kan också ge adderande poäng för innovativa idéer och ett helt expertteam arbetar ständigt med dessa frågor. Det handlar om att ständigt analysera, och fördjupa vad ny forskning säger om vad som kommer att krävas av framtida generationer för att minska påverkan på miljön. Allt för att kunna skapa bästa möjliga lösningar.

– Knauf Insulation har länge legat i framkant när det kommer till hållbarhet. Vår produktutveckling fokuserar ständigt på nya lösningar för att möta morgondagens krav. Och kommande generationers möjligheter. Här är certifieringssystemet Green Building förstås en mycket viktig del. Tack vare att våra produkter uppfyller dessa hårt ställda krav kan vi också hjälpa våra kunder att uppnå ett mer miljövänligt byggande och slutresultat. På så sätt tar vi ett ännu större ansvar i dessa frågor, avslutar han.

Så går det till

Hur gör man då, rent praktiskt, för att ansöka om en Green Building certifiering? Inom Green Building finns åtta viktiga kriterier att ta hänsyn till:

  • Energi
  • Vatten
  • Akustik
  • Kvalitet inomhusluft
  • Inomhustemperatur
  • Brandsäkerhet
  • Resursanvändning
  • Livscykelanalys

Det finns en rad olika ratingsystem för själva poängberäkningen, men samtliga tar hänsyn till de flesta av de åtta kriterierna. För att utveckla en mer hållbar byggnad måste den omfatta allt från analys i till konstruktionsfasen till idrifttagningsfasen. Naturligtvis finns det många fördelar med att Green Building-certifieringar blir allt vanligare – ett tydligt mervärde för fastighetssektorn exempelvis när det gäller byggkvalitet, driftskostnader, leasingavgifter och minskning av risker (efterlevnad av lagstiftning). Det startar med en registrering och sedan är resan igång. Processen är förhållandevis enkel och man vill förstås helst undvika långa hålltider för båda parter. Därför tar flödet oftast inte mer än ett år.

Vad skiljer systemen åt?

De olika systemen har olika ursprung och delvis olika bedömningskriterier och poängsystem, men givetvis med många likheter. Det handlar trots allt om att göra det så bra som möjligt när det kommer till energieffektivisering av byggnader och dess globala hållbarhetseffekter.

BREEAM eller Building Research Establering Environmental Assessment Method startade i Storbritannien 1990 och är ett frivilligt initiativ inom den privata sektorn och obligatorisk i den offentliga sektorn. Det är också världens äldsta certifieringssystem för Green Building. Poäng delas ut i linje med hållbara metoder för energi och vattenanvändning, inre miljö, föroreningar, transport, material, avfall, ekologi, hanteringsprocesser och byggnaders livscykel. Systemet delar ut max 109 poäng, där mindre än 30 är underkänt, 45 är bra, 55 mycket bra, 70 är utmärkt och över 85 räknas som enastående.

LEED eller Leadership in Energy and Environmental Design startade 1993 i USA och används över hela världen, inklusive Nordamerika. Det täcker nya, befintliga, kommersiella och bostadsfastigheter och handlar om energi, atmosfär, vatteneffektivitet, material, resurser och miljö inomhus. Här finns 100 poäng som tak för vad som är möjligt att uppnå. För att bli certifierad behövs över 40 poäng, för att nå silver över 50, guld är över 60 och platina 80 poäng och däröver.

BREEAM och LEED är det två vanligaste systemen som används för poängcertifiering i Sverige och Europa.

HQE eller High Quality Energy är den franska miljökvalitetförvaltningen för bygg, utvecklad 1994. HQE certifieringen är baserad på 14 målområden grupperad i fyra teman: miljökonstruktion, miljöledning, bekvämlighet och hälsa. Valet av byggprodukt och material styrs av Environmental Product Declaration (EPD) som inkluderar LCA-data. Här räknas poäng på ett individuellt sätt.

DGNB (German Sustainable Building Council). Tyskt certifieringssystem för Green building. Europas största nätverk för hållbart byggande. Utvecklades av German Sustainable Building Council (DGNB) och den tyska regeringen 2009 och flera länder har utifrån detta skapat en egen anpassning. Baserat på flera kriterier inom sex kategorier, bland annat ekologisk, ekonomisk och teknisk kvalitet. För ekologisk kvalitet krävs LCA-data. Som grund används EPD.

Liten ordlista för Green Building

Det finns förstås mängder av begrepp och förklaringar inom Green Building och inte ens experter som Jean Pierre blir någonsin fullärda. Och vad morgondagen har att erbjuda för dessa certifieringar återstår att se. Vi törs nog ändå lova att kraven kommer skärpas och att utvecklingen för grönare byggnader blir en ännu större del av byggbranschens fokus.

LCA (Life Cycle Assessment) En analysmetod för att beräkna miljöpåverkan för olika produkter och system.
Viktig som grund för att skapa en EPD som ligger till grund för Green Building-processen.
PCR (Product Category Rules) Regler för specifika kategorier inom olika produktområden för att upprätta en EPD.
EPD (Environmental Product Declaration) miljövarudeklaration som berättar hur stor påverkan på miljön en viss produkt har över hela livscykeln. Informationen baseras till stor del på LCA. Används som grund för hela Green Building-systemet.

Just nu pågår pilotprojekt för Green Building hos Knauf insulation i exempelvis Solvakien där vi skapat ett Experiencecenter med hållbarhet i fokus där vi utbildar, föreläser och inspirerar i ämnen som rör hållbar konstruktion. Och självklart sitter Knauf Insulation i en kontorsbyggnad i Göteborg som är Gold-LEED-certifierad sedan byggår 1991, certifierad 2014.

Knauf Insulation