• torsdag , 28 oktober 2021

Om GariEcoPower

Affärsidé: Säker, ren och effektiv energi

Gari EcoPower erbjuder ett konkret energialternativ till traditionella energislag inom Götaland och Storstockholm. Vi betjänar främst verksamheter med långsiktigt ägande som önskar immunisera sig mot fluktuerande energipriser och i stället förlita sig på en närproducerad ren energi.

Vårt fokus är en miljömässig hållbarhet, låga driftskostnader samt ökad lönsamhet.

Våra kunder väljer oss i syfte att minska energikostnader och koldioxidfotspår med hjälp av våra effektiva sol- och geoenergianläggningar designade med hög kompetens och lång erfarenhet.

Vision: affärsmässigt hindra att mänskligheten gräver sin egen grav

vi gör världen grönare och ger kommande generationer en fortsatt beboelig värld.

Gari EcoPower är en högkompetent samt personal- & kundfokuserad organisation med hög kundservice.

GariEcoPower.com