• söndag , 26 maj 2024

Om Enviro Systems AB

Enviro Systems baseras på en patenterad pyrolysteknik som uppfanns av Bengt-Sture Ershag 1994 och möjliggör en unik lösning på ett betydande och utbrett miljöproblem genom att använda begagnade däck som råvara för att framställa gas, kimrök, eldningsolja och strålskrot.

År 2001 grundades Enviro Systems kring ett metodpatent för CFC-processen. Under de första åren byggde Bolaget sex stycken pilotanläggningar och för att bekräfta att CFC-tekniken fungerar.

En fullskalig anläggning med kapacitet på 12 000 ton däck per år byggdes och sattes i drift i Åsensbruk, Sverige, under 2013. Anläggningen fungerar som en demonstration- och utbildningsanläggning för potentiella kunder.

Under 2013 har Enviro Systems inlett diskussioner med potentiella kunder för köp av anläggningar. SES affärsmodell är att sälja ”turn-key” anläggningar över hela världen. Det finns ett stort intresse för CFC-tekniken och diskussioner om försäljning av ett antal 30 000 ton-anläggningar pågår.

Tekniken

CFC-processen (Carbonised by Forced Convection) är en patenterad teknik. CFC kan beskrivas som en optimerad teknik för värmebearbetning av organiska föreningar. CFC-tekniken skiljer sig från en traditionell pyrolysprocess eftersom i CFC används pyrolysgas som ett värmemedium och är i direktkontakt med det reagerande organiska materialet. Sedan 1994 har tekniken utvecklats för att vara tillämplig för att utvinna värdefulla material från använda gummidäck.

Principen för CFC-processen är att partier av strimlade använda däck laddas i reaktorer där syret ersätts med kväve före upphettning. Däcken upphettas sedan till exakt rätt temperatur, vilket säkerställer kvalitén på slutprodukten.

CFC-processen är en snabb, effektiv och miljövänlig teknik för återvinning av organiska material. CFC-processen har låga driftskostnader, är lönsam och energieffektiv. En teknisk och praktisk kapacitet för en CFC anläggning är 30 000 ton per år. Denna kapacitet använder en reaktorstorlek som processen optimerats för idag och är mycket effektiv ur ett bemanningsperspektiv.

 

Enviro Systems