• tisdag , 22 juni 2021


leif Karlsten

Innovativ lösning ger 100% återvinning av isolering

ANNONS

Annons

leif Karlsten

SUEZ driver i samarbete med FEAB Isolerproffs ett innovativt hållbarhetsprojekt där spill från isoleringsmaterial vid nybyggnation återvinns och får nytt liv som lösullsisolering. Miljövinsterna är stora, då det idag är vanligast att isoleringsspill läggs på deponi. Det långsiktiga målet med projektet är att gå från 100 procent deponering till 100 procent återvinning.

SUEZ arbetar kontinuerligt för att öka materialåtervinningen och driver nu ett pilotprojekt för att återvinna isoleringsmaterial från byggarbetsplatser. Projektet sker tillsammans med samarbetspartnern FEAB Isolerproffs AB.

– Detta är cirkulär ekonomi på riktigt och ligger helt i linje med EU:s mål att 70 procent ska återvinnas år 2020. Vårt mål är att skala upp återvinningen och erbjuda denna tjänst i hela Sverige, säger Ulf Gustafsson som är byggchef på SUEZ och en av de drivande bakom projektet.

– För att nå en cirkulär ekonomi måste kunder och företag inom olika branscher arbeta tillsammans och detta är ett gott exempel på hur vi kan samarbeta. Vi arbetar parallellt med flera andra projekt för att tillgodose våra kunders behov av allt effektivare tjänster och återvinning av fler materialslag som i dag är svåra att återvinna, säger Ulf.

Lösullsisolering är en snabb, enkel och effektiv metod som energisparåtgärd som genomförs utan påverkan på boendet eller ingrepp i huset. Lösull används redan idag i befintliga NNE-byggnader (Nära Nollenergibyggnader) som har en klimatskärm där endast en låg mängd värme kan passera igenom. I dagsläget erbjuder FEAB Isolerproffs lösull av olika kvaliteter och ser en ökad efterfrågan på återvunnen isolering.

– Våra kunder blir allt mer miljömedvetna och genom samarbetet med SUEZ kan vi nu erbjuda kunderna en högkvalitativ produkt av isoleringsmaterial som annars skulle gå till deponi. Här får materialet ett nytt liv som ny lösullsisolering vilket väsentligt förbättrar fastigheternas driftsekonomi, sparar på jordens resurser och går i linje med EU-direktivet från maj 2010 om NNE byggnader, säger Mikael Bennarp, vd och affärsutvecklare på FEAB Isolerproffs.

Fakta

  • Inom byggsektorn skapas årligen en tredjedel av allt avfall som uppkommer inom Sverige. EU:s avfallsdirektiv innebär att minst 70 viktprocent av byggavfallet ska återanvändas eller återvinnas senast år 2020.
  • Tjänsten SUEZ Miljöcirkeln Bygg bidrar till att byggavfall sorteras optimalt och volymerna som går till deponering minimeras. Det leder till stora besparingar för byggföretagen och vinster för miljö och samhälle.
  • SUEZ har utvecklat ett antal koncept för byggbranschen som exempelvis miljöcirkeln bygg, miljöcirkeln bygg total, och nu även återvinning av isolering i en kvalitetssäkrad metod.

För mer information, vänligen kontakta:
SUEZ, Ulf Gustafsson, tel 040-693 43 10, e-post: ulf.gustafsson@suez.com
FEAB Isolerproffs, Mikael Bennarp, 070-877 96 77, e-post: mikael.bennarp@isolerproffs.se

 

suez_logo

Om SUEZ 
SUEZ (tidigare SITA) erbjuder effektiva och miljöriktiga återvinningslösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet. SUEZ finns på 66 orter, har 1 100 medarbetare och 57 egna sorterings- och mottagningsanläggningar. Är en del av den internationella miljökoncernen SUEZ med 80 000 medarbetare i 70 länder. www.suez.se

 

 

feab

Om FEAB Isolerproffs
Feab erbjuder energieffektiva och hållbara isoleringslösningar med lösull i alla konstruktioner. Feab har efter 35 år i branschen och över tiotusen utförda isoleringsentreprenader lärt sig allt om isolering. En erfarenhet och kompetens som sträcker sig från enstaka villor, flerfamiljshus, bostadsrätter till mycket stora fastighetskomplex och offentliga byggnader. Lösullsisolering är ett snabbt, enkelt och effektivt sätt att isolera på, både vid nyproduktion och vid renoveringsprojekt. Isolering är en enkel och hållbar energisparåtgärd som genomförs utan påverkan på boendet eller ingrepp i fastigheten. www.isolerproffs.se

Relaterade artiklar

ENIVA