• onsdag , 6 juli 2022


Program för fläktval och webbfunktion för beräkningar underlättar för både OEM-företag och installatörer

Program för fläktval och webbfunktion för beräkningar underlättar för både OEM-företag och installatörer

ANNONS

Annons

För drygt tio år sedan lanserade ebm-papst en lättanvänd funktion för beräkning av effekt, ljudnivå och LCC på företagets svenska webbplats (www.ebmpapst.se). Funktionen är helt integrerad på webbplatsen och är bl a tillgängligt för det breda programmet med fläktar för fastighetsventilation (MX-sortimentet).

MX-fläktarna är avsedda för både nybyggnation och renovering av ventilationssystem, och för många installatörer har funktionen blivit ett viktigt hjälpmedel. Att få fram data för en viss driftpunkt kan vara tidskrävande och inte helt okomplicerat när det ska ske helt manuellt. Med ebm-papst webbfunktion går det i en handvändning. Det kan låta som en överdrift men det tar faktiskt bara några sekunder att få fram de data som behövs för att välja rätt fläkt.

Funktionen är så användarvänlig och enkel att det inte krävs några förkunskaper. Du finner funktionen enkelt på respektive produktgrupp (TakfläktarFläktVäggKammarfläktarAggregatfläktarFläktar för kanalanslutning och Modulfläktar) under produktsidorna.

Efter att ha klickat på exempelvis FläktVägg ser du beräkningsfunktionen i högerspalten under rubriken ”Beräkna effekt vid driftpunkt”. Därefter är det bara att fylla i uppgifter för önskat flöde och tryck, och även för LCC (Life Cycle Cost) om man även vill ha den med i fläktberäkningen. När funktionen har gjort beräkningarna är det enkelt att få fram ett komplett datablad i PDF med bl a produktinformation, driftpunktsdata, energibehov, ljudeffektnivåer vid olika driftpunkter samt LCC-kostnader.

Beräkningsfunktionen täcker in många fläkttyper

”När vi lanserade funktionen hoppades vi att den verkligen skulle fungera som ett praktiskt arbetsverktyg för kanske främst installatörerna. Eftersom vårt fläktprogram är brett kunde det vara ganska tidskrävande att leta sig fram till ett bra fläktval för en viss applikation, och inte minst beräkna effekten för en viss driftpunkt. Vår webbfunktion innebar en stor förenkling och en viktig fördel är också möjligheten att på några få sekunder får fram en LCC-beräkning. Det gör i princip att de datablad en installatör kan ta med sig till en kund blir ett komplett beslutsunderlag. Funktionen förenklar för alla, den eliminerar osäkerheten om man gjort en riktig fläktval och den är ett mycket praktiskt verktyg i en bransch där arbetstempot ofta är högt”, säger Björn Jonsson som är marknadschef och t.f VD hos ebm-papst i Sverige.

Beräkningsfunktionen är mycket användbar i projekt där det ska genomföras fläktbyten i befintliga ventilationsaggregat, men funktionen har successivt byggts ut och finns som hjälpmedel även för andra fläkttyper exempelvis kubfläktar. För den som inte använt funktionen tidigare är ett tips att prova på! Testa och lägg in värden för ett tänkt eller kanske kommande moderniseringsprojekt som kräver ett fläktbyte.

”Det är roligt att se hur många installatörer det är som tagit till sig funktionen och verkligen använder den som ett arbetsverktyg. Många har provat och insett fördelarna med att ute på fältet kunna ta fram en smartphone eller surfplatta för att få fram önskade beräkningar”, fortsätter Björn Jonsson.

Jämförelser och simuleringar med fläktvalsprogrammet FanScout

Beräkningsfunktionen har blivit en framgång och ett uppskattat hjälpmedel. Samtidigt har den snabba tekniska utvecklingen, nya innovationer och ett konstant växande fläktprogram skapat nya användarbehov när det bl a gäller att kunna göra simuleringar och jämförelser mellan olika fläkttyper. Detta behov finns framförallt inom OEM-industrin med vilka ebm-papst har ett nära samarbete, och även hos vissa installatörer som är engagerade i större projekt. Detta är anledningen till att ebm-papst för ett par år sedan lanserade programvaran FanScout. Till skillnad mot beräkningsfunktionen, som är integrerad på webben, laddas FanScout ner (från www.ebmpapst.com) som ett program till en dator. Programmet innehåller många olika funktioner som till exempel simuleringar av olika driftsförhållanden, dynamisk presentation av driftsdata, jämförelser mellan olika fläktars verkningsgrad och programmet har också en kalkylfunktion för LCC.

Vid val av fläktar är kan det många gånger vara energieffektiviteten hos en viss fläktlösning som har högsta prioritet. Möjligheterna att med FanScout jämföra och välja mellan alla fläktar som kan vara aktuella för en viss applikation är därför värdefullt. Att alla de fakta och mätvärden som programmet presenterar bygger på exakta mätdata innebär en stor säkerhet och trygghet i fläktvalet eftersom det finns mycket goda förutsättningar för att man uppnår samma eller bättre värden i den utförda installationen. FanScout förenklar därmed planeringen och förberedelserna av en applikationslösning.

Björn Jonsson trycker också på hur värdefullt det är att FanScout är ett program där beräkningarna utgår från ”sanna” mätdata och inte teoretiska kalkyler.

Programmet arbetar med ”True Values” och inte teoretiska kalkyler

”På mässan NordBygg i våras lanserade vi begreppet True Values för att göra fler medvetna om att det bara är med uppmätta och ”verifierade mätvärden” (TRUE VALUES) för hela fläkten som man kan ta rätt beslut gällande fläktvalet för en viss applikation. Det är inte ovanligt att det efter att nya fläktaggregat installerats – och många gånger också vid moderniseringsprojekt – visar sig att utlovade besparingen inte stämmer med de teoretiskt framräknade värdet som legat till grund för ett fläktval. Anledningen är ofta att fläktvalet bygger på teoretiska kalkyler. Att utgå från kataloger och multiplicera de bästa värdena för olika komponenter kan lätt bli glädjekalkyler. Det ser bra ut på skrivbordet, men fungerar sällan i verkligheten”, säger Björn Jonsson.

Grunden för FanScout är att mätningar måste göras av kompletta fläktar med fläkthjul, motor och styrelektronik. Då får man med allt från inmatad spänning till lufttransporten i systemet. Det måste också mätas på olika varvtal för att man ska få en bra förutsägbarhet för olika driftpunkter. Resultatet blir relevanta och realistiska LCC-kalkyler, och fläktapplikationer som svarar upp mot högt ställda krav på bl a energieffektivitet. ebm-papst utför alltid sådana mätningar och det är dessa uppgifter som överförs till FanScout.

FanScout är ett program som kräver lite mer av användaren jämfört med beräkningsfunktionen, men det är samtidigt logiskt uppbyggt och med en användarvänlighet som gör att den som provat några gånger snabbt inser fördelarna och förstår funktionerna. Ett applikationsexempel som blir allt vanligare är uppbyggnad av fläktväggar med ebm-papst fläktmoduler. FanScout har en unik funktion för val av de fläktmoduler som kan ingå i en fläktvägg och funktionen gör det enkelt att snabbt välja den mest energieffektiva modulkombinationen. Några av möjligheterna med denna funktion är att fläktvalet kan göras med utgångspunkt från olika driftförhålllanden, det går att lägga in begränsningar för det maximala antalet tillåtna fläktar, utrymmet för fläktväggen kan läggas in som ett urvalskriterie och det finns även en funktion för redovisning av redundanskrav.

Du får hjälp med att komma igång med FanScout!

Med utgångspunkt från de parametrar och andra önskemål som registrerats söker FanScout efter den mest optimala och energieffektivaste kombinationen av fläktar. Resultatet redovisar både verkningsgrad och årlig energiförbrukning sorterat så att den mest optimala lösningen presenteras först. Den kombination av fläktar som väljs från de förslag FanScout tar fram kan sedan redovisas grafiskt med driftpunkter för olika varvtal. Av grafiken framgår också de olika driftpunkternas del av den totala driftstiden. För den valda fläktkombinationen redovisas också ljudnivåerna för de olika driftpunkterna, liksom energiförbrukningen och verkningsgraden vid varje driftpunkt.

FanScout har tagits emot mycket positivt både av ebm-papst OEM-kunder och även installations-branschen. Samtidigt hoppas Björn Jonsson att många fler ska upptäcka programmets fördelar och det värdefulla i att programmet arbetar med True Values. ”Medarbetarna på våra säljavdelningar hjälper gärna till med mer information samt tips och råd för den som vill komma igång med FanScout. Som grund ingår en mindre kollektion, men om man kontaktat våra säljare kan vi tillsammans hitta rätt kollektion för kundens behov.”
avslutar Björn Jonsson.

Kontakta gärna våra säljavdelningar för mer information om FanScout och beräkningsfunktionen! 
Försäljning OEM
Försäljning Ventilation Retrofit

Relaterade artiklar

ebm-papst