• onsdag , 6 juli 2022


Marknadens bredaste program med tysta takfläktar har nu ännu lägre ljudnivå och MODBUS

Marknadens bredaste program med tysta takfläktar har nu ännu lägre ljudnivå och MODBUS

ANNONS

Annons

Takfläktar måste väljas med omsorg. Det är de flesta medvetna om, men skälen till varför en vis typ av fläkt väljs varierar. Ibland är det möjligheten till energibesparingar som är viktigast. Många gånger ska det också kombineras med att fläktarna ska vara så tysta som möjligt. I vissa projekt är även kraven på smidiga installationer och minimala ombyggnationer ett krav för att kostnaderna ska kunna hållas så låga som möjligt. Sedan finns det också gott om exempel på önskemål om att takfläktar ska vara estetiskt tilltalande och smälta in i en byggnads karaktär, en viss typ av takkonstruktion, färg på taktegel och plåttak.

Produktsortiment: Takfläktar ljudisolerade

Det finns många skäl till varför installatörer, fastighetsägare och energispecialister föredrar takfläktar från ebm-papst

Runt om i Sverige finns det tusentals takfläktar från ebm-papst som installerats vid både nybyggnation och i samband med moderniseringar. De sitter på bostadshus, industribyggnader, kontorskomplex och andra typer av fastigheter med frånluftsventilation. Våra ljudisolerade EC-lågenergitakfläktar i serien MXRC är sedan många år ett begrepp på marknaden. De finns i drygt 25 modeller och med effekter från 27 W till 2,75 kW. Att vi var tidigt ute med att erbjuda kompletta, tysta och lättinstallerade takfläktar med utetemperaturkompenserad tryckreglering är några skäl till varför de blivit så populära. I vårt takfläktsprogram finns också fläktserierna MXRD och MXRE som har spänningsreglerbara asynkronmotorer av ytterrotortyp. Totalt innebär det att ebm-papst takfläktsprogram fram till idag har omfattat närmare 40 olika modeller.

Höstens stora nyhet är att programmet nu utökats med en uppgraderad version av MXRC som vi för enkelhetens skull har gett beteckningen MXRC II eftersom det handlar om en ny generation av takfläkten. Innan vi går in på det nya hos MXRC II ska vi titta på den betydelse som EC-lågenergifläktar på taket kan ha för att reducera energikostnaderna. Vi gör det med Bostadsrättsföreningen Farmen i Täby som med drygt 850 lägenheter är en av landets största bostadsrättsföreningar. För lite mer än tio år sedan tog föreningen beslut om att byta ut sina takfläktar som ett led i en energieffektivisering.

Jämförande test gjorde det lätt för styrelsen i stor bostadsrättsförening att ta beslut om att välja 145 st takfläktar från ebm-papst

Situationen för Brf Farmen var densamma som för många andra föreningar med fastigheter byggda på 60- och 70-talet. På taket satt ett stort antal remdrivna fläktar utan möjlighet till reglering. Takfläktar som går med konstant varvtal är inte optimalt ur energisparsynpunkt och styrelsen för Brf Farmen beslöt sin för att undersöka möjligheterna att få behovsstyrd ventilation med utetemperaturkompensering. Dels för att reducera energikostnaderna men också för att ge de boende en bättre inomhuskomfort. Som ett led i valet av nya takfläktar gjordes en provinstallation av ett par olika fabrikat i ett av trapphusen. Testerna visade att ebm-papst takfläkt MXRC40M med EC-motor och integrerad driv- och styrelektronik förbrukade ca 40 % mindre energi (i den önskade arbetspunkten) jämfört med ett konkurrerande fläktmärke. Det blev avgörande för föreningens val av ebm-papst takfläkt och under de år som gått sedan dess har de 145 takfläktarna och den behovsstyrda ventilationen hjälpt Brf Farmen att spara stora belopp genom en kraftigt reducerad energiförbrukning.

”Det ställs många krav på dagens takfläktar och för oss är det självklart att uppfylla alla”

Björn Jonsson som är marknadschef hos ebm-papst i Sverige menar att Brf Farmens situation vid tiden för takfläktsbytet illustrerar det behov som få fanns hos många bostadsrättsföreningar, men också andra fastighetsägare. ”Det var ett stort fokus på energieffektivisering och så är det givetvis fortfarande. Under åren har det samtidigt skett en utveckling där kraven ökar på takfläktarna när det gäller sänkta ljudnivåer, att de ska vara ännu mer lättinstallerade och underhållsvänliga samt också att de på ett mer flexibelt sätt kunna anpassas till byggnader rent estetiskt. Dessutom har det skett en snabb utveckling där det gäller kommunikation och styrning vilken har öppnat för en mer avancerad behovsstyrd ventilation. För oss på ebm-papst är det självklart att vi ska uppfylla alla de krav som ställs och för oss finns inget annat än att ligga i täten för utvecklingen inom takfläktsområdet. ebm-papst har utvecklat och tillverkat takfläktar i snart 20 år och den kunskap vi byggt upp har också byggts in i vår nya takfläktsgeneration MXRC II. Vi är stolta över resultatet och har redan märkt av ett stort marknadsintresse trots att lanseringen nätt och jämnt har startat”, säger Björn Jonsson.

MXRC II är ännu tystare, har plan undersida, MODBUS och valmöjlighet finns mellan sidopaneler i olika färger

Vid utvecklingen av MXRC II har ebm-papst haft flera målsättningar. Att redan tysta takfläktar ska bli ännu tystare genom effektivare ljudisolering. Att möjligheten till estetisk anpassning ska bli fler genom att de demonterbara sidopanelerna (underlättar vid installation av större fläktmodeller) förutom svart som standard ska kunna erbjudas i färgerna aluzink, tegelröd och valfria kulörer enligt NCS. Viktiga mål har också varit att ytterligare förenkla installationer och underhåll samt utöka kommunikations-
möjligheterna. Dessa målsättningar uppfylls också med MXRC II som liksom sin föregångare givetvis är kompletta och levereras färdigmonterade. Allt enligt ebm-papst koncept Plug & Play som därmed fått en ny dimension! MXRC II finns i 13 modeller med effekter från 27 W till 2,75 kW. Samtliga har det högeffektiva och tystgående fläkthjulet RadiCal med bakåtböjda skovlar.

När det gäller förenklade installationer pekar Björn Jonsson på ett par nyheter hos MXRC II. ”Att fläktarna har fått utdragna mätuttag förenklar installation, injustering och driftsättning samt också OVK. Fläktarna har också fått en slät undersida vilket gör det enkelt att göra en övergång mellan en fläkt och befintlig takgenomföring. Att inte behöva konstruera och tillverka en övergång spar mycket tid och pengar, och något som också förenklar är den fällbara bottenramen. Något som jag också tror kommer att uppskattas av installationsfirmor med ambition att erbjuda smarta lösningar är att MXRC II har den nya regulatorn Calair-PR-230V med MODBUS-RTU för bl a varvtalsreglering. Detta ger möjlighet till ännu fler programmeringsalternativ och lösningar för verkligt effektiv behovsstyrd ventilation. För att ytterligare förenkla för våra kunder kan vi på önskemål också leverera fläktarna förprogrammerade och uppmärkta för en viss installation”.

Optimera fläktvalet med hjälp av ebm-papst lättanvända fläktvalsprogram, eller någon av våra försäljningsingenjörer!

Med marknadens bredaste takfläktsprogram kan det vara lätt att tro att det ska vara tidsödande och krångligt att välja rätt MX-fläkt. Så är inte fallet! För exempelvis en bostadsrättsförening, ett bostadsbolag och andra fastighetsägare som snabbt vill ha goda råd om fläktvalet finns alltid ebm-papst försäljningsingenjörer beredda att hjälpa till. De finns både på huvudkontoret i Järfälla och runt om i landet på något av våra lokalkontor. För exempelvis installationsföretag finns också alternativet att göra fläktvalet med vårt lättanvända fläktvalsprogram. Programmet är integrerat på vww.ebmpapst.se och beräknar effekt, SFP och varvtal för önskad driftpunkt. I resultatbilden visas också driftpunkten i procent av fläktens maxkapacitet samt ljuddata. Programmet har även en mycket smidig beräkning av LCC (Life Cycle Cost). Efter att flätvalet är gjort räcker det med en knapptryckning för att få fram ett överskådligt pdf-dokument med in-och utdata. Lätt att förstå och att ta med sig till ett möte när det är dags att diskutera det optimala fläktvalet.

Är du det minsta osäker på hur programmet ska användas ställer våra försäljningsingenjörer givetvis upp och förklarar!

Kontaktuppgifter:
Tel: 010-454 44 00
info@ebmpapst.se
Försäljning Ventilation-Retrofit

Relaterade artiklar

ebm-papst