• torsdag , 19 juli 2018

Lärare slapp huvudvärk och elever fick en bättre lärmiljö efter fläktbyte till RadiFit

Bullrande fläktar är inte längre ett problem på Backaskolan i Malmö.

Backaskolan

Det bullrar för mycket i många svenska skolor. Under de senaste åren har ett par undersökningar presenterats som visar att ljudmiljön har försämrats i skolorna. Av ”Miljöhälsorapporten 2013”, framtagen av Institutet för MiljöMedicin (IMM) vid Karolinska Institutet i samarbete med Socialstyrelsen, framgår det att andelen barn som störs av höga ljud och buller ökat kraftigt. Främst störs man av ljud från andra barn, men det finns också lågfrekventa buller från bl a fläkt- och ventilationssystem som uppfattas som störande. Miljörapporten konstaterar att störande ljudmiljöer kan orsaka både försämrad koncentration, stress, trötthet och huvudvärk. Även Lärarförbundet har satt fokus på de försämrade ljudmiljöerna och betecknat det som ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Förbundet är också mycket aktivt i en Bullerkommission för skolan som tillsatts på initiativ av Hörselskadades Riksförbund.

Backaskolan i Malmö är ett exempel på en skola som haft stora ljudmiljöproblem orsakade av obalans i ett par frekvensstyrda remdrivna ventilationsfläktar. Bullret från fläktarna var så högt att lärarna fick huvudvärk och många elever koncentrationssvårigheter. Backaskolan är en fristående 0-9 skola i Segeparksområdet i Malmö. Skolan har cirka 250 elever och drivs som en ideell förening. Backaskolan grundades 1994 och det har länge funnits ett behov av att renovera skollokalerna. Ett stort renoveringsprojekt har också startats och som kommer att vara klart våren 2018. Redan i januari 2017 skedde dock en förbättring som har löst problemet med de bullrande fläktarna. Efter att ett företag genom balansering försökt att komma till bukt med ljudproblemen, men misslyckats, fick Caverion i Malmö i uppdrag att försöka hitta en lösning.

Caverion har drygt 3 500 medarbetare på nära 80 orter runt om i Sverige. Medarbetarna på kontoret i Malmö utför uppdrag på många skolor efter att Caverion under hösten 2016 tecknade ett så kallat Managed Serviceavtal med Malmö Stad. Uppdraget innebär att Caverion ansvarar för tillsyn, skötsel, drift och felavhjälpande underhåll vid närmare femtio grundskolor inom kommunen. Att Caverion även kontaktades för att försöka lösa ljudproblemen vid Backaskolan är därför inte så konstigt och det blev Martin Jörgensen som fick i uppdrag att försöka hitta en lösning. Martin arbetar som tekniker vid Caverion i Malmö och när han ska beskriva hur mycket de gamla fläktarna bullrade gör han en liknelse med en ångbåt.

– Det lät faktiskt som att det stod en sån uppe på vinden. Ljudnivån var hemsk och de försök som tidigare gjorts med balansering av de remdrivna fläktarna, som ändå hade frekvensstyrning, blev aldrig bra. Alla var överens om att enda lösningen var att moderniserade ventilationsaggregatet och sätta in nya fläktar. För mig var det viktigt att det kunde ske utan att det krävdes någon ombyggnad av aggregatet, säger Martin Jörgensen.

”Fläktarna är väldigt enkla att installera och ta i drift”

Martin har lång erfarenhet av att installera ebm-papst fläktar och tog kontakt med Jan Sörensen som är försäljningsingenjör hos ebm-papst, med placering i Hässleholm, och specialist på ventilations-fläktar.

– Med utgångspunkt från de krav som ställdes på bl a tryck och flöde samt en smidig ombyggnation föreslog jag ett par alternativ och Martins val blev vår aggregatfläkt RadiFit D3G301. Det är en direktdriven dubbelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar och där EC-motorn har en avvibrerad upphängning mot kåpan. Fläkten är ett bra val för inbyggnad i befintliga aggregat då den är kompakt och flexibel vilket gör att den kan anpassas till en lång rad olika ventilationsaggregat, förklarar Jan.

Två RadiFit skulle installeras på Backaskolan och Martin Jörgensen lyfter fram ett par stora fördelar han menar är styrkan hos ebm-papst fläktar.

– Att de är tysta var givetvis väldigt viktigt i det här renoveringsprojektet, men det jag värdesätter som tekniker är också att de är så enkla att installera och ta i drift. De är också väldigt smidiga att bygga in i befintliga aggregat. Jag har varit med om att installera många av ebm-papst fläktar runt om i Malmö och de är ett förstahandsval för mig då de helt enkelt är suveränt bra men också därför att jag får bra råd och support från Jan, säger Martin.

När lärare och elever kom tillbaks till Backaskolan för att börja vårterminen var de två RadiFit- fläktarna på plats och renoveringen klar. Kanske stannade de upp en stund och undrade om något var fel på de nya fläktarna. Det bullrande gamla fläktljudet var borta men nu lät det knappast ingenting förutom ett lågt brus från ventilationssystemet.

– Det är bara att konstatera att det blev fantastiskt bra. Utmaningen var att lösa ett svårt ljudproblem och det har vi verkligen lyckats med tack vare bytet till RadiFit. Att vi kan köra de nya fläktarna på ett lägre varvtal men ändå få ut rätt flöden, till en lägre effekt och samtidigt bidra till att de går så tyst är verkligen positivt. Att ebm-papst dessutom gör mycket för att utveckla fläktarna aerodynamiskt och sänka ljudnivåerna är också en styrka. Det jag hoppas är att det lyckade resultatet i det här projektet kommer att få uppmärksamhet och inte minst då från andra skolor som kan ha problem med buller från äldre fläktar, avslutar Martin Jörgensen.
Produktsortiment
• Dubbelsugande radialfläktar RadiFit
Produktnyhet
• RadiFit dubbelsugande EC-radialfläktar
Kundcase
• Smart styrning och mindre buller när ventilationsaggregat på förskola moderniserades med aggregatfläkten RadiFit
Kontakt
• Försäljning Ventilation Retrofit

 

Relaterade artiklar

ebm-papst
Assign a menu in the Left Menu options.