• måndag , 16 maj 2022


”Det enda man behöver är en skruvdragare”

”Det enda man behöver är en skruvdragare”

ANNONS

Annons

Jan Holmström arbetar som ventilationsingenjör hos HSB i Västerås. Hans arbetsplats är som regel något hustak i staden där det ska installeras nya takfläktar, och ofta är det ebm-papst fläktar som installeras. Vid många installationsprojekt samarbetar han med försäljningsingenjör Göran Andersson vid ebm-papst i Stockholm som hjälper till med goda råd, mätningar och fläktval. Vi har ställt några frågor till Jan Holmström om hans arbete och hur han upplever det att arbeta med och installera ebm-papst takfläktar.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?
”Jag installerar fläktar i olika storlekar beroende på vilka krav som ställs på luftflödeskapacitet. Att ersätta gamla fläktar med nya måste gå snabbt. Det är därför viktigt både för mig och min personal att hanteringen av fläktarna är så enkel som möjligt. De största väger cirka 70 kilo och taköppningarna är ofta små. Konventionella fläktlösningar innebär användning av kran och det vill vi undvika, och det kan vi göra genom att välja takfläktar från ebm-papst. De är väldigt enkla att hantera och om de inte går att få genom en taköppning i ett stycke kan du helt enkelt ta isär dem och bara sätta ihop dem igen efteråt. På det här sättet behöver vi inte en kran vilket givetvis spar mycket tid och kostnader. En annan viktig fördel är att fläktarna är mycket driftsäkra och min uppfattning är att andra tillverkare inte kan erbjuda samma kvalitet. Priset är också konkurrenskraftigt och totalt sett gör det att vi genom att välja ebm-papst takfläktar får en mycket kostnadseffektiv paketlösning”.

Hur går det till att installera och ansluta en ny takfläkt?
”För själva installationen behöver vi ofta bara en skruvdragare. Vi ersätter de äldre fläktarna med nya takfläktar i samma storlek, och något vi verkligen uppskattar med ebm-papst fläktar är att det är verkliga plug & play-lösningar. Det finns faktiskt inte mycket som behöver anslutas och att ersätta en gammal fläkt med en ny tar som mest fyra timmar. Ofta går det mycket snabbare. Jag använder också regelbundet ebm-papst förkonfigurationstjänst. Det betyder att ebm-papst får mina värden för önskad luftflödeskapacitet och sedan får jag snabbt besked om vilken fläkt som passar bäst.”

Hur många takfläktar har ni installerat hittills?
”Vid det här laget måste vi ha installerat cirka 40 eller 50 av ebm-papst takfläktar. Som regel brukar det bli cirka tio fläktinstallationer under ett år, men ibland blir det betydligt fler. När vi arbetar på uppdrag av privata bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan uppdragen variera i omfattning. Ibland installerar vi fläktar på tio hus, och ibland bara två”.

Måste du ofta övertyga kunderna om att det är dags för fläktbyte?
”Nej, ibland är det kunderna som kommer till oss och säger att de behöver nya fläktar. I vissa fall ser jag också att fläktar är gamla i samband med servicearbeten på plats. Då brukar jag ta kontakt och berätta att det finns stora möjligheter till sänkta underhålls- och energikostnader genom ett fläktbyte. I samband med det får jag mycket hjälp av ebm-papst som kommer och gör mätningar på de äldre fläktarna. Sedan får jag en rapport med information om exempelvis energisparpotentialen men också pay-offtiden för investeringen i en ny fläkt. Det här innebär att min kund får ett bra beslutsunderlag vilket är väldigt positivt”.

Relaterade artiklar

ebm-papst