• torsdag , 30 maj 2024


Konferens ”Gröna lösningar skapar hållbara städer”

Konferens ”Gröna lösningar skapar hållbara städer”

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

17 november arrangerar parterna inom C/O City tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket och Vinnova konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”. Miljöminister Karolina Skog inleder konferensen och talar om regeringens storsatsning på ekosystemtjänster som en viktig del för att bygga hållbara städer. Här berättar Christina Wikberger, projektledare för C/O City om konferensen.

Varför är det viktigt med en konferens om ekosystemtjänster i stadsmiljö?

Ekosystemtjänster är de tjänster vi får gratis av naturen och bidrar till hållbara städer. En väl fungerade stadsnatur bidrar till att minska risken för översvämningar, renar luften, sänker temperaturen, skapar bättre ljudmiljöer och är viktiga för bin, humor och andra insekter som behövs för att parker och stadsodlingar ska blomma. Med alltmer tätbebyggda städer är behovet att planera för en väl sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, resilienta och attraktiva städer.

På bilden: Till vänster Christina Wikberger, till höger Karolina Skog

Vad vill ni att konferensens besökare ska ha fått med sig när de går hem?

Vi vill förmedla ny kunskap, inspiration och nya kontakter. Vi kommer även att berätta om praktiska hands-on case och verktyg att använda i sin egen verksamhet som bidrar till att  ekosystemtjänster kan omsättas i praktiken och bli en självklar del i stadsplaneringen.

Vad ligger fokus på i programmet?

Konferensen bygger på de resultat, erfarenheter och ny kunskap som kommit fram under projekttiden. Flera externa aktörer som jobbat med olika verktyg, metoder och piloter kommer att berätta om arbeten de gjort på stadsdelsnivå, i parker samt på hus och bostadsgårdar. Det blir även pass som handlar om att värdera nyttorna med ekosystemtjänster.

Vem riktar sig konferensen till?
Konferensen  riktar sig till hela samhällbyggnadskedjan med fokus på byggaktörer och arkitekter.

Hur kan ekosystemtjänster skapa ett bättre liv för människor i staden?

Välfungerade ekosystemtjänster har stor påverkan på mänskors hälsa då det bidrar till att folk vistas mer utomhus.  Ekosystemtjänster bidrar till mänskligare miljöer och förutom de positiva hälsoeffekterna och rekreativa värdena upplevs det som vackert och något man värnar.

Berätta om projektet C/O City, vilka ingår och vad är syftet?

C/O City är ett Vinnovafinansierat forsknings- och utvecklingsprojekt som pågått sedan 2012.

Syftet är att lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar för att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering.

I projektet ingår 13 aktörer från olika organisationer och branscher. Det är experter med lång erfarenhet inom miljö- och hälsofrågor, hållbarhet, planering, arkitektur, byggande, teknik och forskning.

Målet är att bidra till ökad kunskap om ekosystemtjänster och att fler gröna lösningar arbetas fram och testas  i urban miljö, allt för att underlätta för samhällsbyggnadssektorn att veta hur lösningarna kan användas i en alltmer omfattande skala.

 

Se program och anmäl dig här

 

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
C/O City