• söndag , 16 januari 2022


Välkommen till konferens 17 november

Välkommen till konferens 17 november

ANNONS

Annons

TEMA: GRÖNA LÖSNINGAR SKAPAR LEVANDE STÄDER

Med alltmer tätbebyggda städer är behovet att planera för en väl sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, resilienta och attraktiva städer.

Vad innebär ekosystemtjänster, vilka värden och nyttor för det med sig, vilken kunskap och praktiska lösningar finns idag?

Kom och inspireras, ta del av senaste kunskapen och mingla med aktörer från hela samhällsbyggnadskedjan.

DATUM: 17 november

TID: 09.00-16.00

PLATS: Sheraton Stockholm Hotel

Inbjudan och program publiceras inom kort.

Konferensen arrangeras av parterna inom C/O City, ett projekt om ekosystemtjänster i stadsmiljö.

C/O City finansieras av Vinnova.

Läs mer om C/O City på www.cocity.org

 

Relaterade artiklar

C/O City