• söndag , 28 maj 2023


Riksdalersgatan – första Svanenmärkta flerfamiljshusen

Riksdalersgatan – första Svanenmärkta flerfamiljshusen

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

”Vi har skapat liv och variation genom olika färgtoner”

Familjebostäder har byggt 99 lägenheter på Riksdalersgatan i Högsbo, nära Göteborgs city. Redan vid projekteringen hade Familjebostäder höga ambitioner gällande hållbarhetsfrågan och de tre husen på Riksdalergatan blev Nordens första Svanenmärkta flerfamiljshus.

Svanenmärkningen innebär att husen är energisnåla och har en god inomhusmiljö. De byggs med de bästa materialen ur miljö- och hälsosynpunkt och uppfyller kraven för Miljöanpassat byggande.

Husen ligger i ett bostadsområde med 50-talshus på en plats som tidigare bestod av ett parkeringsdäck från 60-talet.

– Det var en utmaning att omvandla den gamla, tråkiga och otrygga miljön till en trygg och fin bostadsmiljö. Samtidigt ville vi anknyta till färgsättningen på 50-talshuset i omgivningen, berättar Johan Lundin på White Arkitekter som ritat Riksdalersgatan.

Färgfrågan var en av orsakerna till att White Arkitekter valde en fasad i fibercement.

– Det är lätt att jobba fritt med färgsättningen av fibercementskivor. Vi utgick från de befintliga husen och gjorde en nytolkning av färgerna, som är ljusa jordfärger i bruna, beiga och gula kulörter.  Skivmaterialet kan vara väldigt stiligt i sig självt och behöver inte så stora variationer i användningen. Däremot har vi skapat liv och variation genom att använda olika färgtoner som ligger nära varandra, säger Johan Lundin.

Andra orsaker som låg bakom valet av fasadmaterial var miljömässiga, ekonomiska och tekniska aspekter.

– Fibercementskivor är ett bra välfungerande fasadmaterial som är enkelt att montera och ger en smidig byggprocess, säger Johan Lundin.

Projektnamn: Riksdalergatan
Produkt: 3 st Cembrit Cover kulörer
Arkitekt: White Arkitekter
Beställare: Familjebostäder Göteborg
Entreprenör: TUVE Bygg AB
Byggår: 2011
Adress: Riksdalergatan 47-63 , Högsbo , Göteborg

Flerbostadshuset är med i en ny referensbok från Cembrit som heter Act Responsible, Build Sustainable. Hållbarhet påverkar inte bara hur vi bygger framtidens hus utan skapar även nya arkitektoniska uttryck. Cembrit har samlat några av de mest imponerande referenserna i den nya boken.

Beställ den nya referensboken eller en produktlåda från Cembrit: info@cembrit.se

Du kan också hitta den via webbsidan Act Responsible, Build Sustainable – Ny referencebog :: Cembrit

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Cembrit