• onsdag , 17 augusti 2022


Cembrit var med i GP bilaga ANALYS – Västra Götaland

Cembrit var med i GP bilaga ANALYS – Västra Götaland

ANNONS

Annons

På sidan 23 kan man läsa om den nya fasadbeklädnaden som skall tåla tidens tand. Det handlar om en bostadsrättsförening som råkat illa ut med fuktskadad puts som nu har tryggare fasadskivor av fibercement som klimatskydd. Arkitekten Malin Unger hos Erséus Arkitekter berättar.

Miraallén med sitt havsnära läge som ställer extra stora krav på fasadens fuktsäkerheten

Relaterade artiklar

Cembrit