• tisdag , 28 mars 2023


Akut behov av nya och upprustade skolbyggnader i Sverige

Akut behov av nya och upprustade skolbyggnader i Sverige

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Kommunerna är dåliga på att planera för nya skolor i samband med bostadsbyggande. Samtidigt är många skolor i stort behov av upprustning.

Fuktproblem är vanligt förekommande till följd av dåliga materialval och bristande underhåll. Konsekvensen för många elever är en oacceptabel arbetsmiljö. Det visar en undersökning från fibercementtillverkaren Cembrit som har låtit intervjua 100 arkitekter. Problemet lär inte bli mindre med tanke på det ökade antal flyktingbarn som nu kommer till Sverige, kommenterar Anna Ranow. I bostadskrisen spår finns sedan flera år även en stor brist på skolor. En av orsakerna till skolbristen är att kommunerna är dåliga på att planera för skolor i samband med bostadsbyggande. 66 procent av de intervjuade arkitekterna i undersökningen instämmer helt eller delvis i detta. Ännu fler menar att många skolor i Sverige är i stort behov av upprustning (72%) och att många elever har en oacceptabel arbetsmiljö (67%). Skolarkitekturens betydelse för inlärningen anses vara en förbisedd fråga i Sverige (69%) och i en jämförelse mellan länderna i Norden får Danmark överlägset betyg bäst på skolarkitektur.

Sex av tio arkitekter håller helt eller delvis med om att många skolor drabbas av fuktproblem pga av felaktiga materialval. Lika många håller med om att det beror på bristande underhåll.

– Undersökningen visar att vi inte bara har en akut bostadskris utan även en akut skolbyggnadskris. Redan innan flyktingsituationen hade vi problem, säger Anna Ranow, kommunikationsansvarig på Cembrit.

Drygt 46 000 barn i skolåldern hade sökt asyl i Sverige fram t.o.m. november 2015 (Migrationsverket). I norra Botkyrka finns många förskolor från 70-talet där man har tampats med mögelproblematik och anlagda bränder. Sedan ett par år tillbaka ställer kommunen krav på underhållsfria och brandsäkra fasader vid renoveringar. Förskolan Violen är ett bra exempel.

Om undersökningen

Cembrit har låtit göra intervjuer per telefon med 100 arkitekter som ritar hus. Andelen arkitekter utgör ett representativt urval utifrån gruppen som helhet. Undersökningen har genomförts av PFM Research.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Cembrit