• måndag , 25 september 2023


Det fuskas med begreppet passivhus i Sverige

Det fuskas med begreppet passivhus i Sverige

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

I höstas invigdes Smålands första certifierade passivhusbostad ”Villa Circuitus”. Det är ett äkta passivhus enligt den internationella standarden PHI.

Men många aktörer på den svenska byggmarknaden fuskar med begreppet. Det framkommer i en undersökning från fibercementföretaget Cembrit som låtit intervjua 100 arkitekter.

I Sverige finns idag ett 20-tal byggnader som är äkta passivhus dvs med passivhuscertifiering enligt den internationella standarden PHI (källa: Intressegrupp Passivhus Sverige). Det är förhållandevis få byggnader, om man tänker på hur mycket det talas om passivhus i branschen. Cembrit frågade därför 100 arkitekter om det fuskas mycket med begreppet. 51 procent av de intervjuade arkitekterna instämmer helt eller delvis i påståendet, varav 23 procent instämmer helt och 28 procent instämmer delvis. Endast 16 procent instämmer ej. Orsaken till fusket skulle kunna vara att det ställs för höga krav i certifieringen, men det visar undersökningen att det inte handlar om i första hand.

– Begreppet Passivhus används på ett slarvigt sätt och det riskerar att skada branschens förtroende. Vi måste hjälpas åt och visa att det alltid lönar sig att satsa på kvalitet och hållbarhet i det långa perspektivet, säger Anna Ranow, kommunikationsansvarig på Cembrit. När arkitekterna ombads ranka olika miljöcertifieringar hamnar Miljöbyggnad i toppen med 20 procent av rösterna. Endast 4 procent anger passivhus på första plats. Påtagligt många har emellertid inte någon favorit (47%).

Malmö är den stad bland storstäderna som är bäst på hållbart byggande. Det menar fler än var fjärde arkitekt (26 procent). Göteborg ligger sämst till (10 %). Information om och bilder på Villa Circuitus: http://circuitus.se/en-liten-bildkavalkad/ Om undersökningen: Cembrit har låtit göra intervjuer per telefon med 100 arkitekter som ritar hus. Andelen arkitekter utgör ett representativt urval utifrån gruppen som helhet. Undersökningen genomfördes av PFM Research under augusti 2015.

 

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Cembrit