• fredag , 20 juli 2018

Utbildningar i Byggvarubedömningen


Välkommen på utbildning hos Byggvarubedömningen!

Under hösten har vi flera utbildningstillfällen för dig som vill lära dig mer om BVB.

Sök- och projektverktyget
Kursen lämpar sig för fastighetsägare, entreprenörer och konsulter som arbetar i projekt och vill söka på bedömda produkter i systemet. För mer information samt anmälan klicka här.

Miljöbedömningar
Kursen lämpar sig för leverantörer som har produkter och önskar få produkter bedömda i Byggvarubedömningen.
För mer information  samt anmälan klicka här.

Sociala aspekter
Kursen lämpar sig för leverantörer som har produkter bedömda i Byggvarubedömningen och/ eller på något sätt kommer att arbeta med socialt ansvarstagande inom den egna organisationen och i leverantörsledet.
För mer information samt anmälan klicka här.

Relaterade artiklar

Byggvarubedömningen
Assign a menu in the Left Menu options.