• fredag , 20 juli 2018

Sommarhälsning!

Sommaren står för dörren och många av oss närmar sig en välförtjänt ledighet, som innebär möjlighet att ägna mer tid åt familj och vänner. Byggvarubedömningen växer så det knakar! Vi har passerat över sex tusen användare, vilket är en ökning på 270% sedan 2014! Användandet av projektverktyget har en likartad utveckling. Detta ställer också krav på oss som förening och organisation. Vi har därför under våren stärkt organisationen med två nya medarbetare och efter sommaren blir vi ytterligare fler.

Under våren har vi haft kreativa och bra dialoger med leverantörer och deras branschorganisationer. Denna dialog är oerhört viktigt för att få förståelse om leverantörens sätt att arbeta och informera om Byggvarubedömningens kriterier och byggherrens krav.

Branschen har kommit en bra bit på vägen avseende att minimera oönskade ämnen och nyttja produkter med en bra miljöprestanda, men vi har många utmaningar kvar. Digitaliseringen kan underlätta mycket, men kommer i sig själv inte att lösa hållbarhetsfrågan. Stort fokus behövs för att hitta nya samarbetsformer och affärsmodeller. Byggvarubedömningen ska med sitt nätverk och kunnande göra allt för att detta ska implementeras i branschen på bästa möjliga sätt. En annan utmaning är hållbara leverantörsled. Där våra kriterier avseende de sociala kraven är på plats. Vi kommer att ägna mycket arbete i höst för att få detta att blomma ut!

Vi ser fram emot många nya kreativa möten med våra medlemmar, leverantörer och användare som ger inspiration att utveckla Byggvarubedömningen vidare. En sak är säker, ensam kan man inte förändra världen, men tillsammans kan vi göra den mer hållbar!

Ha en riktigt skön sommar!
Jonny Hellman, VD Byggvarubedömningen

Relaterade artiklar

Byggvarubedömningen
Assign a menu in the Left Menu options.