• fredag , 20 juli 2018

Nya funktioner i BVB

Byggvarubedömningen har uppdaterat systemet med ett antal nya funktioner för både licenstagare och leverantörer.

Licenstagare:

 • Drift- och skötselinstruktioner: Under varje produkt har nu leverantören möjlighet att ladda upp drift- och skötselinstruktioner, monteringsanvisningar m.m. Detta för att öka exponeringen av den produktrelevanta informationen som många av er efterfrågar.
 • Automatisk generering av avvikelserapporter: Vid start av ett projekt har projektägaren möjlighet att ange vilka produkter som ska generera avvikelser. När en användare försöker ladda upp en produkt i projektet av den valda typen, krävs en omedelbar motivering. Utan denna motivering kan produkten inte laddas upp i projektet. Denna motivering genererar en pdf som laddas upp som en avvikelserapport på respektive produkt.
  De alternativ som kan väljas idag är:

  • Ej Bedömda produkter
  • Undviks – innehållsbedömning
  • Undviks – totalbedömning
 • Ny behörighetstyp i projekt: En ny behörighet ”utökad deltagare” är införd som är ett mellanting mellan administratör och deltagare. En administratör är admin i hela projektet och kan göra allt som en projektägare kan inkl. godkänna avvikelserapporter och blir administratör för hela projektet. En utökad deltagare kan inte godkänna några avvikelser, men kan däremot bjuda in fler individer, skapa undermappar och redigera i alla produkter. Denna behörighet kan styras till en mapp och gäller då för alla underliggande mappar. En deltagare kan endast ladda upp produkter i den mapp man blir inbjuden till.

För mer information och mer ingående beskrivningar av respektive funktion, vänligen se den uppdaterade projektmanualen som alltid hittas under https://www.byggvarubedomningen.se/nedladdning/
Direktlänk: https://www.byggvarubedomningen.se/globalassets/information/manual–projekt-01-2016.pdf

Leverantörer:

 • Drift- och skötselinstruktioner: Under varje produkt oavsett om produkten är publicerad eller ej finns nu möjlighet att ladda upp drift- och skötselinstruktioner, monteringsanvisningar m.m. Detta för att öka exponeringen av den produktrelevanta informationen som många av era kunder efterfrågar. Här är det alltså fritt fram alla ladda upp information som inte föranleder ny bedömning
 • Flera BSAB/BK04-koder: Vid en ansökan om en bedömning, finns nu möjlighet att ange fler användningsområden för produkten för att öka träffbarheten på just er produkt. Önskar ni lägga till fler koder under en publicerad produkt, vänligen kontakta oss på info@byggvarubedomningen.se
 • Sedan tidigare finns också möjligheten att ange artikelnummer, RSK-nr, E-nr m.m. Då många söker på just ett artikelnummer vill vi uppmuntra er till att meddela oss vilka artikelnummer som berörs av respektive bedömning för att än en gång öka träffbarheten på era produkter. Denna information kan skickas tillinfo@byggvarubedomningen.se.

Vi hoppas dessa funktioner ger er möjlighet att synas bättre för era kunder och hjälpa er i era projekt
Hälsningar,
Byggvarubedömningen

 

Relaterade artiklar

Byggvarubedömningen
Assign a menu in the Left Menu options.