• fredag , 20 juli 2018

Erbjudande: Lägre, fast pris för uppdatering av produktbedömning

kräver ombeödmning 2

 

 

 

Är du en leverantör med produkter som funnits i Byggvarubedömningens databas i tre år eller mer och inte uppdaterat din produkt? Då har de status ”kräver ombedömning” och de tidigare materialbedömningarna behöver uppdateras. Under 2017 erbjuder Byggvarudedömningen uppdatering av gammal produktinformation till ett lägre, fast pris på 200 kr. Produkter med status “kräver ombedömning” kommer att accepteras i miljöbyggnad under året 2017.

Tillsammans med dig som är leverantör eller tillverkare vill Byggvarubedömningen göra det enkelt för bygg- och fastighetsbranschen att göra hållbara materialval. Bedömningen av en produkt kan skifta över tid på grund av förändringar i produktens sammansättning eller ändrad lagstiftning. För att säkerställa att branschen kan dokumentera material i hem, kontor, butiker och samhällsfastigheter för framtiden är det viktigt att produkterna i vår databas är uppdaterade och därför uppmanar vi samtliga leverantörer att uppdatera sina produkter efter tre år.

Idag innehåller Byggvarubedömningen cirka 7 000 äldre produkter med status ”kräver ombedömning”. De allra flesta av dessa kräver små åtgärder för ombedömning – och därför erbjuder vi under 2017 en möjlighet där du kan uppdatera din bedömning till ett fast pris på 200 kr.

Klicka här för att se hur du uppdaterar din produktbedömning
OBS! Se gärna över artikelnummer, BSAB-koder, produktbeskrivningar m.m. för att öka träffbarheten på just era produkter!

Efter din ansökan bedöms och publiceras din produkt på Byggvarubedömningen så snart som möjligt med nytt giltighetsdatum och underlag. Erbjudandet gäller från den 1 april till den 31 december 2017.

Miljöbyggnad:
För byggvaror som vid preliminär certifiering eller verifiering saknar giltig bedömning i Byggvarubedömningen,ska det framgå att materialet uppfyllde Miljöbyggnads kriterier på innehåll vid inköpstillfället. Lämpligen bifogas t.ex. en ordersedel eller liknande som visar att materialet köptes in vid en tidpunkt då byggvaran var accepterad och med
status publicerad. Under en övergångsperiod fram till 2017-12-31, accepteras produkter som har fått status “kräver ombedömning” under år 2016.
Kräver ombedömning – verifiering i miljöbyggnad

Snart kommer ny digital tjänst
För att göra produktbedömning ännu enklare, snabbare och med mindre administration skapar vi just nu en ny digital funktion för uppdatering av produktinformation. Planerad lansering av den nya tjänsten ligger runt årsskiftet, så håll utkik här på www.byggvarubedomningen.se

 

Relaterade artiklar

Byggvarubedömningen
Assign a menu in the Left Menu options.